Co myśli pracownik działu IT o swoim kierowniku

Zbyt dużo czasu poświęcający na kontakty z szefami departamentów, zbyt mało - na wsparcie pracowników swoich działów. CIO przekonująco prezentują zagadnienia informatyczne decydentom, a ich decyzje technologiczne najczęściej przyczyniają się do sukcesu firmy; to niektóre ustalenia badania przeprowadzonego przez magazyn CIO wśród pracowników działów IT.

Magazyn CIO przeprowadził sondę wśród 400 informatyków z działów IT różnych przedsiębiorstw. Według 67% ankietowanych ich CIO posiada przede wszystkim predyspozycje i umiejętności związane z informatyką, podczas gdy w pozostałych przypadkach - przeważają wyuczone, wrodzone i nabyte w doświadczeniu zawodowym predyspozycje biznesowe. Za najważniejsze przymioty CIO ankietowani uznali zdolność do planowania i myślenie w kategoriach strategicznych (74%), umiejętność skutecznej komunikacji (71%), zrozumienie operacji i procesów biznesowych (64%). Ankietowani pytani o opinię na temat sposobu organizacji czasu pracy przez swojego CIO najczęściej obserwowali, że ich szef (uśredniony CIO) 41% czasu spędza na spotkaniach i w kontakcie z szefami departamentów. Połowa ankietowanych uznała, że tym kontaktom CIO (można by rzec - swoisty "klub menedżerów", nie mylić z Klubem CIO - red.) poświęca za dużo czasu. Zostaje przeciętnie tylko 15% czasu na faktyczne zarządzanie ludźmi w dziale IT, włączając zatrudnianie nowych osób. Zdaniem aż 71% ankietowanych CIO poświęca im za mało czasu.

CIO byli najlepiej oceniani za skuteczność w uświadamianiu czołowym decydentom zagadnień informatycznych. 48% ankietowanych uważa, że ich kierownik działa w tym zakresie efektywnie. Tylko 31% twierdzi, że CIO nie potrafi odpowiednio dotrzeć z kwestiami IT do osób zarządzających w firmie. 42% ankietowanych zgadza się z tezą, ze CIO zachęcił zespół do tworzenia nowych sposobów realizacji i podejścia do projektów. Nieco więcej - 43% - ankietowanych było jednak przeciwnego zdania.

Z zadań strategicznych realizowanych przez CIO najsłabiej wypadło promowanie współpracy pomiędzy różnymi departamentami (32% ankietowanych było usatysfakcjonowanych; nawiasem mówiąc, jeśli CIO nie promują takiej współpracy podczas spotkań z głowami innych departamentów, które przypomnijmy pochłaniają im 41% czasu, to kiedy mieliby to robić? - red.). Tylko jedna trzecia ankietowanych była ponadto zdania, że CIO efektywnie komunikuje się z użytkownikami w firmie odnośnie zmian w firmowym IT i w ogóle odnośnie IT. Lepiej wypada natomiast CIO w prowadzeniu departamentu. Wspieranie celów departamentu IT pozytywnie oceniło 49% ankietowanych - poprzez dawanie dobrego przykładu (35% uważa, że ich CIO czyni to skutecznie), poprzez pozytywny wpływ (34% odpowiedzi potwierdzających ową cechę CIO). Najniżej CIO został oceniony za promocję odpowiednich poziomów wyszkolenia (26% dostrzegło, że CIO to czyni). Zaledwie 29% stwierdziło, że ich CIO chwali za dobre uczynki i stanowi wsparcie dla swoich pracowników.

55% ankietowanych uważa, że CIO dobrze rozumie procesy biznesowe w firmie. Podobnie 55% uważa, że CIO posiada odpowiednie zrozumienie obecnego stanu i funkcji technologii w firmie. Wysoko ocenieni zostali CIO, kiedy pytano, czy podejmują decyzje technologiczne przynoszące korzyść całej firmie (48% ankietowanych stwierdziło, że decyzje te okazały się trafione). Ale CIO powinien pochylić się nad swym ludem: tylko 24% ankietowanych uznało, że dostatecznie przejmuje się morale zespołu i poziomem stresu, i odpowiednio w tym zakresie działa.

Wśród ankietowanych 27% było w funkcji dyrektora, a 33% było menedżerami. 24% ankietowanych określiło się jako członek zespołu działu informatycznego. Celem uzyskania powyższych wyników CIO przepytał w maju br. 400 gości CIO.com i członków Topcoder, którzy zawodowo pracują w dziale IT. W 43% przypadków przychody ich firmy przekraczają rocznie 1 mld USD, dalsze 29% firm uzyskuje przychody pomiędzy 101 mln USD a 999 mln USD. Tylko 13% ankietowanych pracuje w firmach zatrudniających mniej niż 500 osób. 24% pracuje w firmach zatrudniających ponad 10 tys. pracowników, a reszta mieści się w przedziale pomiędzy tymi wartościami. W 40% przypadków dział IT liczył ponad 100 pracowników.