Co pracownika, co pracodawcy?

Uprawnienia do autorskich praw majątkowych są różne w zależności od charakteru tworzonego dzieła i rodzaju umowy o pracę.

Pracodawcy często żyją w przeświadczeniu, że mają prawo do wszelkich dóbr wytworzonych przez swoich pracowników. I, oczywiście, w przypadku wszelkiego rodzaju prac o charakterze czysto technicznym rozumowanie takie znajduje swoje prawne uzasadnienie. Wątpliwości nie ulega fakt, że zdecydowana większość dóbr materialnych wytworzonych przez pracowników z materiałów dostarczonych im przez pracodawcę jest własnością pracodawcy, a nie pracowników, którzy własną pracą w dużej mierze przyczynili się do powstania określonych produktów. Jednakże w przypadku prac o charakterze twórczym, których rezultatem są utwory, a w zdecydowanej większości przypadków właśnie z takimi pracami mamy do czynienia w działalności IT, sytuacja nie jest już taka prosta. Za każdym razem w toku realizacji utworu pracownicy stają się bowiem jednocześnie twórcami w rozumieniu prawa autorskiego i oprócz osobistych praw autorskich mogą im przysługiwać również majątkowe prawa autorskie do prac, które sami stworzyli.

To, czy majątkowe prawa autorskie do danego utworu stworzonego przez pracownika (programu komputerowego, raportu, dokumentacji, artykułu) przysługują pracodawcy, zależeć może od kategorii utworu i rodzaju zawartej umowy, a w szczególności od poszczególnych postanowień znajdujących się w umowie łączącej pracownika i pracodawcę.

Chcesz wiedzieć jakie prawa Ci przysługują? Wejdź na Computerworld.pl.