Co siódmy Amerykanin żyje w ubóstwie

Jeden na siedmiu Amerykanów w ubiegłym roku żył w ubóstwie, był to najwyższy poziom biedy wśród osób w wieku produkcyjnym od lat 60. ub. w. - wynika z danych amerykańskiego Census Bureau. US Census Bureau, działająca przy Departamencie Handlu agencja odpowiedzialna za spis ludności podaje, że liczba osób żyjących w ubóstwie wzrosła między rokiem 2008 i 2009 o niemal 4 miliony, do 43,6 mln. Według definicji Biura, w ubóstwie znajduje się czteroosobowa rodzina żyjąca za mniej niż 21954 USD rocznie.

W 2009 w USA odsetek osób żyjących w ubóstwie wzrósł do 14,3% z 13,2% w 2008 r. W 2009 r. 43,6 mln Amerykanów żyło w ubóstwie, wobec 39,8 mln rok wcześniej, jest to już trzeci rok z rzędu wzrostu tego wskaźnika.

Liczba osób w ubóstwie w 2009 r. była najwyższa od 51 lat, odkąd rząd amerykański publikuje tego typu dane.

W populacji osób w wieku produkcyjnym (od 18 do 65 lat), odsetek dotkniętych ubóstwem wzrósł z 11,7% w 2008 r. do 12,9% w 2009 r.

W tym samym czasie liczba Amerykanów bez polisy zdrowotnej wzrosła o 4,4 mln, z 15,4% do 16,7% - do 50,7 mln osób.

W sierpniu br. banki przejęły na własność 95364 nieruchomości, o 3% więcej niż w lipcu i o 25% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - wynika z danych RealtyTrac.

W USA wskaźnik ubóstwa nie jest relatywną wielkością, tak jak w Europie, ale zależy jedynie od ilości pieniędzy przypadających na gospodarstwo domowe.

Według przyjętej przez Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej) metodologii, za zagrożone ubóstwem uważa się osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których dochód do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany dochodu w danym kraju.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na bazie aktualnie dostępnych szacunków Eurostatu przeprowadzonych na podstawie EU-SILC 2008, w sferze ubóstwa relatywnego w 2007 r. żył co szósty obywatel UE (17% populacji, w tym w Czechach 9%, na Słowacji i w Holandii 11%, w Rumunii 23%, a na Łotwie 26%).

W Polsce wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym wynosił w tym czasie 17%, jednak Polska zaliczała się do grona krajów z najniższym poziomem granic ubóstwa. Wartość granicy ubóstwa dla gospodarstwa jednoosobowego wynosiła ok. 9,4 tys. zł rocznie, a po uwzględnieniu różnic cen w krajach unijnych - 3,9 tys PPS rocznie. PPS to wspólna waluta umowna, której jednostką jest standard siły nabywczej (Purchasing Power Standard). Wartość jednego PPS równa się liczbie jednostek waluty danego kraju odpowiadającej 1 euro na rynku krajowym, przy uwzględnieniu relacji cen danego kraju do cen pozostałych krajów biorących udział w porównaniu.

Najniższy poziom granic ubóstwa odnotowano w Rumunii - 1,9 tys. PPS i Bułgarii - poniżej 2,8 tys. PPS, zbliżony chociaż nieco wyższy (4 - 4,4 tys. PPS) na Słowacji, Węgrzech, na Litwie i Łotwie natomiast najwyższy poziom - w Luksemburgu - 16,5 tys. PPS i w Wielkiej Brytanii - 11,6 tys. PPS).