Co szef mieć powinien

Większość ankietowanych przedstawicieli kadry zarządzającej jest pewna moralności swojego dyrektora zarządzającego; jednocześnie ok. 70% uważa, że reputacja ich szefa w ostatecznym rozrachunku mniej waży w opinii rynku niż marka firmy. Dbałość o pracowników jest najmniej pożądaną cechą szefa.

Accenture przeprowadziło badanie wśród przedstawicieli kadry zarządzającej firm (w 85% - zatrudniających powyżej 500 osób) na temat pożądanych cech dyrektora generalnego. Przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej wskazywali głównie „uczciwość -odpowiedzialność” oraz „wizjonerstwo” jako kluczowe cechy oczekiwane po szefie. 69% z ponad 240 ankietowanych nazwałoby swoich przełożonych osobami moralnymi. 77% ankietowanych stwierdziło, że chce utrzymania obecnego kierownictwa. Jakkolwiek badanie wskazuje, że do najważniejszych zadań stawianych przed dyrektorami generalnymi to nadal “redukcja kosztów” i „stała innowacyjność”, to prawdopodobnie w 2003 roku do spisu głównych celów wejdzie na przykład „dbałość o ład korporacyjny”.

Ponad połowa osób z zarządów firm stwierdziła, że obecnie stanowisko dyrektora generalnego jest już posadą mniej atrakcyjną niż w przeszłości. 40% było odmiennego zdania, oceniając, że obecnie takie stanowisko jest „bardziej atrakcyjne”. 55% respondentów twierdzi, że częsta obecnie w mediach i ze strony analityków krytyka zarządów ma wpływ na ich działalność; 29% było odmiennego zdania. Tylko 31% ankietowanych stwierdziło, że przełożeni wpływają na ich działalność „w wielkim stopniu”. Ostatecznie, pomimo, że opinie z zewnątrz narażają na szwank morale firmy, 70% ankietowanych stwierdziło, że ponad osobistą reputację dyrektora generalnego więcej ważą w ostatecznym rozrachunku marka i znajomość firmy.

27% ankietowanych uważa, że kobiety w roli szefów są mniej podatne na uwikłanie się w nieetyczne postępowanie niż mężczyźni na tym samym stanowisku.

“Zapewnienie bezpieczeństwa pracy zatrudnionym” jest najmniej cenną cechą dyrektora generalnego. Za to 71% ankietowanych przedstawicieli kadry zarządzającej jest spokojna o swoją przyszłość w firmie. Jak przewidują ankietowani utrzymanie „najlepszych pracowników” i rozwój ich „możliwości” znajdzie się jednak wśród podstawowych celów szefów w 2003 roku. Z drugiej strony tylko 22% określiło aktualną kulturę firmy jako „bardzo zachęcającą” do rozwoju i przedstawiania nowych pomysłów.