Co tydzień mniej pracy

W ubiegłym tygodniu liczba nowych bezrobotnych wzrosła w USA do 394 tys. z 391 tys. osób tydzień wcześniej.

Jak podał amerykański Departament Pracy, średnia czerotygodniowa ubiegających się pierwszy raz o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 396 250 z 395 750 tydzień wcześniej. Więcej niż 400 tys. wniosków tygodniowo świadczy o stagnacji na amerykańskim rynku pracy.

Bardziej optymistyczne informacje napływają z Departamentu Handlu - wzrost amerykańskiego Produktu Krajowego Brutto za I półrocze 2003 roku został skorygowany w górę - z 2,4% do 3,1%.

Niepokojące są natomiast prognozy deficytu budżetowego w USA. Urząd ds. Budżetu przewiduje na przyszły rok deficyt w rekordowej wysokości 480 mld USD, natomiast na koniec tego roku - 401 mld USD.