Co uważa sól dalekowschodniej gospodarki?

Wschodnio-azjatyckie małe i średnie firmy spodziewają się w br. przede wszystkim rozwoju handlu regionalnego. Zdecydowana większość z optymizmem patrzy też na perspektywy rozwoju gospodarczego.

Operator logistyczny UPS zlecił badanie wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w Azji Wschodniej oraz Australii i Oceanii, pytając o ich przewidywania odnośnie rozwoju handlu na kontynencie. Respondenci oczekują w br. przede wszystkim wzrostu handlu między krajami azjatyckimi. Pewność odnośnie wzrostu handlu wewnątrz-azjatyckiego wyraziło blisko 70% badanych, wyraźnie więcej niż wyniósł odsetek zakładających zwiększenia wymiany z Europą i Stanami Zjednoczonymi (to prognoza połowy respondentów). Ponadto zdecydowana większość - 71% - z optymizmem patrzy na stan gospodarki regionu, oczekując dalszego wzrostu w nadchodzącym roku.

Najważniejsze wyzwania to według badanych zapewnienie innowacyjności, dostępu do wykwalifikowanej kadry pracownicza oraz funduszy i kapitału obrotowego. Respondenci z rynków rozwijających się (zakwalifikowano do tej kategorii Chiny, Indonezję, Tajlandię i Filipiny) wymieniają także jako przeszkody w rozwoju kształt regulacji prawnych, wydajność łańcucha dostaw, dostęp do zagranicznych rynków oraz informacji rynkowej i innych informacji biznesowych.

Podobnie jak dla wielu firm w Europie i w USA, również dla firm azjatyckich kluczowym rynkiem są Chiny. Większość respondentów badania przyznaje, że prowadzenie działalności w Chinach wiąże się z pewnym ryzykiem. Według 70% ankietowanych, największe obawy wzbudza kwestia budzi ochrony własności intelektualnej. Problemem jest także przejrzystość działalności gospodarczej, ingerencja rządu oraz zaufanie wobec partnerów biznesowych.

Ponadto, według respondentów badania Asia Business Monitor:

@ azjatyckie firmy kredytowe i finansowe oferują usługi niskiej jakości

@ IT i telekomunikacja to najważniejsza branża w Azji (przed usługami finansowymi, opieką zdrowotną i przemysłem farmaceutycznym, usługami komunalnymi i energetyką)

@ największym problemem społecznym jest zanieczyszczenie środowiska

@ ankietowani z Korei prezentują największy optymizm w odniesieniu do perspektyw dla biznesu

@ a większość respondentów z Chin uważa, że firmy z Azji Południowo-Wschodniej są coraz bardziej konkurencyjne.

W badaniu UPS Asia Business Monitor wzięło udział ponad 1,200 menedżerów kadry kierowniczej z małych i średnich przedsiębiorstw z 12 krajów: Australii, Chin, Filipin, Hongkongu, Indii, Indonezji, Japonii, Korei, Malezji, Singapuru, Tajlandii i Tajwanu.