ColdFusion Server 5.0: dziecko Allaire i Macromedii

Macromedia wydała ColdFusion Server 5.0, pierwszą aplikację do dynamicznego tworzenia WWW od czasu porozumienia z firmą Allaire.

ColdFusion Server 5.0, pakiet stworzony przez Macromedię i Allaire, zawiera nowe wersje zarówno aplikacji serwerowych, jak i narzędzi do tworzenia serwisów internetowych. Najnowsza wersja wspiera User Defined Functions, opcje konfigurowania zabezpieczeń przekazów strumieniowych, mechanizm tworzenia wykresów Crystal Report 8.0 oraz rozbudowaną wyszukiwarkę Verity K2.

Poprawie uległa także wydajność serwera, zredukowano możliwości wystąpienia przeciążeń bazy danych oraz wprowadzono obsługę 'kwerend' z różnych źródeł. ColdFusion Server 5.0 oferuje także poprawiony mechanizm potwierdzania dostarczenia strony do użytkowników oraz obsługę sterowników protokołu Wire. Poprawie uległy także funkcje związane z monitoringiem: personalizacji alarmów i rekonstrukcji danych oraz głębokiej analizy 'logów' serwera. Poza tym pakiet obsługuje teraz nowe znaczniki [tags], takie jak CFSQL, CFLOG i CFScript oraz współracuje z Macromedia Flash Generator. Premiera zapowiedziana jest na początek czerwca bieżącego roku.

www.macromedia.com


Zobacz również