CommonSign 2012 - podsumowanie konferencji i testów interoperacyjności podpisu elektronicznego

W Polsce podejmowane są liczne działania zmierzające do powszechnego stosowania różnorodnych form podpisu elektronicznego. Jednocześnie na naszym rynku zaistniały rozmaite, nie zawsze zgodne z sobą produkty oraz aplikacje. Pojawiła się zatem potrzeba uporządkowania tej sytuacji i praktycznej weryfikacji oferowanych przez producentów rozwiązań na otwartym publicznym forum.

W dniach 25-26 października 2012 r. po raz drugi odbył się  w Warszawie Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego. Koordynacją tego wydarzenia zajął się Instytut Maszyn Matematycznych, w którym od 3  lat działa Laboratorium Podpisu Elektronicznego. Impreza organizowana była przy współpracy Ministerstwa Gospodarki i pod osobistym patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka.  Potronem imprezy był także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki  i Telekomunikacji.

Równolegle z testami odbyła się konferencja poświęcona wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców i użytkowników elektronicznego podpisu. Oba dni konferencji kończyły bardzo owocne dyskusje na temat rozwiązań, przyszłości rozwoju technik i interoperacyjności podpisu elektronicznego oraz propozycje wypracowania jednolitego stanowiska środowiska zajmującego się tą tematyką.

Duże zainteresowanie ze strony biznesu i administracji publicznej dostępnością aplikacji właściwie ze sobą współpracujących sprawiło, że organizatorzy CommonSign 2012 szczególną uwagę zwrócili na przetestowanie podpisywania oraz weryfikacji podstawowych formatów podpisu elektronicznego. Jednocześnie podczas testów sprawdzona została kooperacja aplikacji z rozwiązaniami proponowanymi przez administrację publiczną, jak np. Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Pod koniec września br. zaczęły się pretesty, podczas których pliki testowe były udostępniane użytkownikom online za pomocą portalu testowego. Wzięło w nich udział siedem aplikacji, a celem ich przeprowadzenia było zaznajomienie uczestników z tematyką oraz zakresem przypadków testowych.

W testach warsztatowych, które odbyły się w dniach 25-26 października br. wzięło udział pięć wiodących aplikacji krajowych.  Zostały one podzielone na trzy obszary tematyczne - generacja podpisu, jego weryfikacja oraz współpraca z portalem ePUAP.

Po zakończonej weryfikacji wyników przyznane zostaną znaki Seal 2012 w takich kategoriach jak: składanie podpisu, weryfikacja oraz współpraca z systemem ePUAP. Wprowadzony został również podział na SEALe odpowiadające formatom XAdES, CAdES, PAdES. Organizatorzy przewidzieli specjalne wyróżnienie - znak Golden SEAL 2012 dla aplikacji, która zdobędzie wszystkie trzy znaki z zakresu weryfikacji podpisu.

Wstępne wyniki testów pokazują zauważalną poprawę działania aplikacji w stosunku do testów przeprowadzonych w roku ubiegłym. Szczegółowe dane i wnioski zostaną przedstawione w raporcie, który będzie opublikowany po dokładnym przeanalizowaniu rezultatów testów.

W dyskusji podsumowującej konferencję uczestnicy podkreślali, iż Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego w empiryczny sposób przyczynił się do uzyskania obiektywnej oceny stanu rynku w tej dziedzinie i ulepszenia istniejących rozwiązań, a także powinien być w podobnej formie cyklicznie kontynuowany.

Więcej informacji na temat II Konferencji i Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego CommonSign 2012 możne znelźć stronie www.commonsign.eu oraz  www.esig.imm.org.pl