CommonSign Warsaw 2012 - II Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego

CommonSign Warsaw 2012 - Electronic Signature Interoperability Summit odbędzie się w dniach 25-26 października br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tak jak w zeszłym roku impreza składać się będzie z dwóch części: testowej ( obejmującej stały zestaw testów, testy powtarzane ze względu na słaby wynik w 2011 r. oraz nowe testy) oraz merytorycznej konferencji.

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wymiany informacji i współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Konferencja i testy mają charakter otwarty dla polskich i zagranicznych dostawców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego.

Podobnie jak ostatnio impreza organizowana jest przez Instytut Maszyn Matematycznych oraz Medien Service. Patronat honorowy nad CommonSign 2012 objął Pan Waldemar Pawlak Wicepremier i Minister Gospodarki oraz Polski Komitet Normalizacji, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Uczestnicy konferencji i testów otrzymują po zakończeniu konferencji raport podsumowujący przeprowadzone testy. Najlepsze testowane aplikacje otrzymają znaki jakości Seal i Golden Seal.

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego ma na celu zweryfikować możliwości współpracy aplikacji do składania podpisu elektronicznego i dać obraz dojrzałości rynku podpisu elektronicznego. Kolejnym celem przeprowadzania testu jest gromadzenie informacji dotyczących ewolucji rynku podpisu elektronicznego. Ze względu na trwającą racjonalizację standardów dotyczących podpisu elektronicznego, pojawia się szereg zmian w warstwie standaryzacyjnej. Wraz ze zmianami standardów pojawia się potrzeba testowania aplikacji na prawidłowość obsługi wprowadzanych zmian.

Więcej informacji na temat planowanych sesji oraz opis tegorocznych testów można znaleźć na oficjalnej stronie CommonSign 2012.