ConceptDraw Project 3

Są programy, które na pierwszy rzut oka wydają się kompletnie nieprzydatne, a z radością "odnajdujemy" je po kilku latach. Należy do nich między innymi ConceptDraw Project 3, aplikacja pozwalająca na zarządzanie projektami.


Są programy, które na pierwszy rzut oka wydają się kompletnie nieprzydatne, a z radością "odnajdujemy" je po kilku latach. Należy do nich między innymi ConceptDraw Project 3, aplikacja pozwalająca na zarządzanie projektami.

ConceptDraw Project 3 nie jest przeznaczony dla osób dysponujących dużą ilością wolnego czasu lub nieograniczonymi środkami finansowymi. Program stosuje się w dziedzinach, w których grupa osób otrzymuje określony termin na wykonanie konkretnego zadania - czyli związanych z planowaniem. Za jego pomocą możliwe jest rozpisanie projektu z podziałem na kategorie i przydzielenie do niego wykonawców, przygotowanie kosztorysu albo planu zatrudnienia nowych pracowników.

Wszystko na widoku

ConceptDraw Project 3

Za pomocą diagramów Gantta łatwo określić, które projekty ze sobą kolidują oraz jakie będą przybliżone koszty wykonania zadania.

Użytkownicy zaznajomieni z Microsoft Project lub jego darmowymi odpowiednikami, w tym np. phpcollab, szybko zorientują się, jak funkcjonuje ConceptDraw Project 3. W podstawowym trybie pracy wykorzystuje się diagramy Gantta, pozwalające na kolejkowanie zadań, grupowanie projektów, przypisywanie ich pracownikom oraz szacowanie wydatków, jakie będzie musiała ponieść firma. Każdemu ze słupków może być przyporządkowany kolor, dzięki czemu już na etapie planowania możliwe jest wydzielenie zadań krytycznych (na przykład oznaczanych na czerwono) i niekrytycznych (wyróżnionych na zielono).

Tuż po uruchomieniu programu dobrze jest skonfigurować go do pracy z polską walutą, ponieważ przy domyślnych ustawieniach posługuje się on symbolem dolara, wstawianym zresztą po niewłaściwej stronie liczby.

Project 3 umożliwia dzielenie zadań na duże etapy (kamienie milowe) oraz określanie ich ostatecznych terminów (deadline) - parametry te natychmiast uwidaczniają się na wykresie. Dzięki zaawansowanym opcjom sortowania projekty mogą być porządkowane według przypisanych do nich osób i stopnia wykonania planu.

Raporty

W programie nie mogło zabraknąć zaawansowanego modułu raportującego, za pomocą którego można szybko zestawić wybrane projekty. Pozwala on na wygenerowanie plików w formacie HTML, RTF (format odczytywany przez wszystkie zaawansowane edytory tekstów) lub XLS (pliki programu Excel).

Niestety, o ile w Windows XP moduł działa bez zarzutu, o tyle w Viście jego funkcjonowanie pozostawia wiele do życzenia. Raporty HTML i RTF w ogóle się nie wyświetlają, jak gdyby wciśnięcie przycisku Generate niczego nie uruchamiało. Natomiast wybranie formatu XLS kończy się zawieszeniem okna aplikacji i błędem.

Problem powoduje najprawdopodobniej próba zapisania tworzonego pliku w katalogu aplikacji, znajdującego się w folderze Program Files, do którego dostęp w Windows Viście specjalnie utrudniono. Aby pozbyć się kłopotu, należy skorygować ustawienia aplikacji wchodząc do File | Preferences | Save, aby wybrać inną ścieżkę - może być to choćby C:\Users\[nazwa_profilu]\Desktop.

Wymiana danych i drukowanie

Producent aplikacji, firma CS Odessa, chwali się daleko posuniętą integracją programu z innymi produktami firmy, w tym szczególnie z MINDMAP 4. Możliwe jest również importowanie projektów wygenerowanych za pomocą Microsoft Project - w tym ostatnim wypadku należy jednak spodziewać się licznych problemów z formatowaniami. Niezbyt rozsądnie zaprojektowano moduł wydruków: kompletnie nie radzi on sobie z rozmieszczeniem elementów wykresu na kartce papieru. Nawet prosty harmonogram powoduje rozciągnięcie tabeli na wiele arkuszy, co czynią analizę danych zadaniem przerastającym siły przeciętnego człowieka. Zmiana orientacji wydruku (pion - poziom) niewiele tutaj pomaga, konieczne jest w tym wypadku albo ręczne przestawianie słupków, albo praca tylko z automatycznie tworzonymi raportami, których czytelność wymaga jeszcze dopracowania.

Cena

Do niewątpliwych zalet Project 3 należy cena. Podczas gdy Microsoft Project kosztuje przynajmniej 2500 złotych (wersja Standard), na aplikację spod znaku ConceptDraw wydamy zaledwie ok. 670 złotych. Różnica w cenie nie jest przypadkowa, w programie próżno szukać pomocnego kreatora czy samouczka, które powitają nas w aplikacji konkurencji. Niemniej jednak wszystkie istotne funkcje, stosowane podczas planowania projektów, zostały uwzględnione i poprawnie zaimplementowane.

Informacje TTS Company Sp. z o.o.

tel./faks 022 8684042

http://www.tts.com.pl

mailto:tts@tts.com.pltc