Context ThumbView 1.0.1

Context ThumbView to bezpłatny program ContextMagic.com, będący wtyczką do Eksploratora Windows (rozszerzenie powłoki). Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pojawia się dodatkowe polecenie &View Thumbnail&, które pozwala wyświetlić miniaturę grafiki.

Program obsługuje formaty BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TIFF, WMF i wiele innych. Polecenie jest też dostępne w oknach dialogowych Otwórz i Zapisz jako.

http://www.contextmagic.com