Coraz bardziej niebezpieczne progi

Według ocen Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, w przyszłym roku nie do uniknięcia jest przekroczenie progu 55% długu publicznego w stosunku do Produktu Krajowego Brutto.

Według RCSS w tej chwili relacja ta wynosi 51%, a tempo wzrostu długu publicznego jest znacznie szybsze od tempa wzrostu PKB. RCSS obawia się również, że w 2004 roku może zostać przekroczony próg 60%, co oznaczałoby konieczność natychmiastowego zbilansowania budżetu i cięć wszystkich wydatków, także na cele rozwojowe. Jednym słowem oznaczałoby dramat dla gospodarki.

Dlatego według RCSS konieczne jest bezzwłoczne wprowadzenie cięć wydatków budżetowych. Inflacja może w przyszłym roku wzrosnąć do 1,5 - 2%, a wzrost gospodarczy wyniesie 4,5 - 5%. Wejście Polski do strefy euro jest, zdaniem Tadeusza Chrościckiego, dyrektora departamentu monitorowania i analiz RCSS, realne dopiero w 2010 roku.


Zobacz również