Coraz chętniej do UE

Poparcie dla przystąpienia Polski do UE wzrosło w ciągu ostatniego miesiąca o 5 punktów procentowych – wynika z badań TNS OBOP.

Spośród osób, które deklarują udział w referendum akcesyjnym aż 71% zamierza głosować za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP w dniach 5-7 kwietnia br. W porównaniu z ankietą przeprowadzoną miesiąc wcześniej, poparcie wzrosło o 5 punktów procentowych. Przeciwko wstąpieniu do UE zamierza głosować 20% (w porównaniu z 23% miesiąc wcześniej), a 9% jeszcze nie ma zdania.

49% respondentów na pewno zamierza wziąć udział w referendum (tyle samo co w marcu br.), 29% „raczej” zagłosuje, 8% - raczej nie będzie głosować, 8% - na pewno nie będzie głosować, a 6% jeszcze nie podjęło decyzji.

W kwietniu br. w całym społeczeństwie poparcie dla przystąpienia Polski do UE zadeklarowało 60% (wobec 56% miesiąc wcześniej), a sprzeciw wyraziło 23% (o 1 punkt procentowy mniej niż w marcu br.).

Ponad połowa Polaków (53%) czuje się niewystarczająco poinformowana o członkowstwie naszego kraju w UE, zaś 43% uważa, że ma wystarczającą wiedzę. Najgorzej poinformowane grupy to rolnicy (72%), mieszkańcy wsi (60%) oraz robotnicy (66%).


Zobacz również