Coraz gorsze nastroje w USA

Nastroje amerykańskich konsumentów spadły do poziomu najniższego od 10 lat.

Jak podała firma badawcza Conference Board, w lutym br. nastroje amerykańskich konsumentów spadły do 64 punktów z 78,8 punktu w styczniu - jest to wynik najgorszy od 1993 roku i dużo gorszy od prognoz analityków, którzy przewidywali spadek indeksu do 76,8 punktu. Główną przyczyną tej zapaści jest groźba wojny z Irakiem oraz wzrost cen energii i fatalna sytuacja na rynku pracy.

Spadł również wskaźnik obecnej sytuacji gospodarczej i kondycji finansowej z 75,3 punktu w styczniu do 61,6 punktu w lutym. Niepokojąco obniżył się również wskaźnik oczekiwań Amerykanów na najbliższe pół roku - do 65,6 punktu z 81,1 punktu w styczniu.

Indeks nastrojów konsumentów opracowywany jest przez Conference Board na podstawie wyników ankiet rozsyłanych co miesiąc do 5 tys. amerykańskich domów. Badanie to jest kluczowe dla obrazu amerykańskiej gospodarki, ponieważ wydatki konsumentów stanowią w USA dwie trzecie Produktu Krajowego Brutto.


Zobacz również