Coraz gorsze prognozy

Komisja Europejska obniżyła swoje prognozy wzrostu dla Eurolandu na bieżący rok do 1,2% z 1,6%.

Jak podała Komisja Europejska w kwartalnym raporcie, PKB strefy euro wzrośnie w III i IV kw. 2005 r. o 1,2%. Wiosną tego roku wzrost szacowano na 1,6%.

Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na obniżenie prognoz jest wzrost cen ropy naftowej i związana z nim niepewność co do rozwoju gospodarki w najbliższych miesiącach. Autorzy raportu zauważają jednak kilka pozytywnych przesłanek: wzrosło zaufanie inwestorów w strefie euro, wzrosły wskaźniki produkcji przemysłowej, a sytuacja gospodarcza na całym świecie poprawia się.


Zobacz również