Coraz lepsze, coraz tańsze

Nigdy na rynek nie trafiało jeszcze tak dużo nowych modeli monitorów w tak krótkim czasie. Producenci zmieniają serie paneli LCD jak rękawiczki. Przyjrzyjmy się zmianom, które zaszły w tym asortymencie od czasu naszego listopadowego testu.

Nigdy na rynek nie trafiało jeszcze tak dużo nowych modeli monitorów w tak krótkim czasie. Producenci zmieniają serie paneli LCD jak rękawiczki. Przyjrzyjmy się zmianom, które zaszły w tym asortymencie od czasu naszego listopadowego testu.

Test monitorów LCD 15"

Test monitorów LCD 15"

Zmian jest wyjątkowo dużo, a oczywiście najistotniejsze dotyczą zastosowania w monitorach paneli ciekłokrystalicznych nowej generacji. Czym różnią się od poprzedników? Przede wszystkim znacznie zredukowano czas reakcji panelu na sygnał wideo. Teraz wynosi on 20-30 ms, a najlepszy pod tym względem monitor EIZO może się pochwalić czasem poniżej 20 ms. To powoduje, że nowe LCD nie mają problemów z generowaniem płynnego obrazu także podczas oglądania filmów czy grania.

Kolejna sprawa to lepsze parametry kontrastu i jasności. Nie należy w pełni wierzyć informacjom producentów monitorów. W związku z nie do końca jasną metodologią prowadzenia wyliczeń tych parametrów, lepiej ufać własnym oczom lub odnieść się do wyników naszych testów redakcyjnych. Okazuje się, że często monitor o nominalnie niższych parametrach wyświetla obraz lepszy jakościowo niż produkt z teoretycznie lepszym panelem. Ta sytuacja może się zmienić po wprowadzeniu nowej wersji najważniejszej monitorowej normy - TCO 2002.

Lepsza ergonomia

Producenci poważnie traktują również sprawę ergonomii użytkowania. NEC na przykład wyposaża swoje produkty w przemyślane podstawy, które pozwalają w prosty sposób regulować wysokość położenia ekranu w poziomie. Coraz częściej stosowane są także podstawy umożliwiające obracanie ekranu na boki, co dodatkowo poprawia wygodę ustawienia monitora na biurku.

Nowe matryce, takie jak zainstalowane w monitorach z czołówki naszego testu, oferują również wspaniałą ostrość, poprawioną reprodukcję kolorów (coraz częściej są zgodne ze standardem sRGB) oraz praktycznie idealną głębię czerni. Cechy te są bezpośrednio związane z wyższym kontrastem oraz jasnością, o czym nie powinno się zapominać, dokonując zakupu. Koleją sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę, są kąty dobrej widoczności, które w tańszych produktach doszły już do 170 stopni w obu płaszczyznach. Te wartości są już całkowicie wystarczające i nie należy się spodziewać, aby w najbliższym czasie w tym zakresie poczyniono znaczący postęp.

Giganty poza zasięgiem

Do testu monitorów o przekątnych powyżej 15 cali dostarczono nam dwa modele Samsunga, które posiadały wyświetlacze o przekątnych 21 i 24 cale. Ich ceny to odpowiednio 30 i 35 tys zł, dlatego też zdecydowaliśmy, że produkty te nie będą brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji.

Prezentujemy je zatem jako ciekawostkę, która zawiera tak użyteczne funkcje jak np. możliwość podziału ekranu na dwie części i wyświetlanie na każdej z nich sygnału z dwóch różnych źródeł. Produkty pozwalają również na podłączenie urządzeń wideo, dzięki czemu mogą służyć jako wyświetlacze telewizyjne.

Procedura testowa

Ocena końcowa

Ocena końcowa

W celu zachowania identycznych warunków pracy monitorów testy przeprowadzone zostały na specjalnie przygotowanym komputerze testowym wyposażonym w wysokiej jakości kartę graficzną Matrox Millennium G550 32MB DDR DH.

Urządzenia podłączaliśmy przewodami VGA lub DVI stanowiącymi standardowe wyposażenie zestawów. Jeśli z monitorem dostarczono podwójne złącza wideo - analogowe i cyfrowe, wykonaliśmy pomiary dla każdego rodzaju połączeń, a uzyskane wyniki uśredniliśmy. Pomiarów i analiz dokonywaliśmy zawsze na tym samym stanowisku pomiarowym, w sztucznym oświetleniu o stałym natężeniu. Testowa rozdzielczość to obowiązujące dla paneli LCD wartości pierwotne: 1024x768 pikseli dla monitorów 15", 1280x1024 pikseli - dla 16-18" (dodatkowo jeden model 20") i 1600x1200 pikseli dla 19-24". Przed przystąpieniem do pomiarów poddawaliśmy kilkunastominutowemu wygrzewaniu w celu osiągnięcia przez podzespoły urządzeń optymalnych warunków pracy. Za narzędzie weryfikacji poszczególnych aspektów obrazu posłużyła nam specjalna aplikacja testowa Nokia Test Monitor w wersji 2.0. Program ten umożliwia nie tylko zbadanie poziomu jasności i kontrastu, ale także pozwala na analizę takich cech obrazu, jak: ostrość (tablice kontrolne z identycznymi wzorami geometrycznymi w centrum i narożnikach ekranu oraz obraz kontrolny z drobnym tekstem w takim położeniu, jak wspomniane już wzory geometryczne); geometria (obraz testowy złożony z drobnej siatki poprzecznych i podłużnych pasów, dodatkowe okręgi w centrum i rogach ekranu); konwergencja, czyli zbieżność kolorów (obrazy testowy składający się z drobnej siatki zbudowanej z krótkich odcinków w różnych barwach); efekt mory, czyli zniekształcenie obrazu polegające na występowaniu niepożądanych form geometrycznych. Jeśli zestaw dostępnych regulacji monitora obejmował funkcję korekcji ostrości, to pomiary dotyczyły jakości obrazu po dokonaniu możliwych poprawek. Na początku testu każdy z monitorów przeszedł sprawdzian działania funkcji automatycznej regulacji parametrów obrazu. Gdy efektem działania funkcji był poprawnie skonfigurowany obraz, pozostawaliśmy przy takiej konfiguracji. Jeśli z kolei uzyskane ustawienia okazywały się niezadowalające, monitor regulowaliśmy ręcznie.

Podczas testu każdemu z monitorów przyznaliśmy pięć ocen w kategoriach: wydajność, możliwości, jakość, opłacalność oraz ocena końcowa. Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie sumy iloczynów w kategoriach: wydajność (waga 65 %), możliwości (25 %) oraz jakość (10 %).

Wydajność

Wydajność wyliczaliśmy na podstawie wyników uzyskanych w takich próbach badających jakość generowanego obrazu, jak: kontrast (waga 50 %), ostrość (30 %), konwergencja (10%) oraz geometria (10%). Każdy wynik uzyskany w poszczególnych składowych testu wydajności był dzielony przez najwyższy wynik uzyskany w swojej kategorii.

Suma powstałych w ten sposób liczb, którym przypisaliśmy powyżej wymienione wagi procentowe, stanowi ocenę wydajności (maksymalnie 10 punktów).

Możliwości

Test monitorów LCD 16" i większych

Test monitorów LCD 16" i większych

Na ocenę możliwości monitora wpływały m.in.: obecność gniazd przyłączeniowych VGA oraz DVI, przyznane certyfikaty jakości, obecność głośników i mikrofonu oraz gniazd audio, obecność funkcji regulacji parametrów obrazu (m.in.: ostrość, czujnik oświetlenia zewnętrznego, zoom, skalowanie w środowisku tekstowych systemów operacyjnych), automatyczne dopasowywanie do rozmiarów ekranu, temperatura kolorów, funkcja obrotu do orientacji pionowej oraz wygoda obsługi (maksymalnie 10 punktów).

Jakość

Na ocenę jakości składają się m.in.: długość gwarancji, ocena wykonania, podręczniki i instrukcje obsługi, dodatkowe oprogramowanie, liczba i rodzaj dostarczonego okablowania, menu ekranowe w języku polskim (maksymalnie 10 punktów).

Opłacalność

Jest iloczynem oceny końcowej oraz średniej ceny wszystkich monitorów w teście, podzielonej przez cenę danego urządzenia (maksymalnie 10 punktów). Jeśli uzyskane oceny wykraczały poza 10 punktów, wartości te zostały znormalizowane.