Coraz lepsze prognozy

W Polsce PKB wzrośnie w tym roku o 6%, a inflacja o 2% - Komisja Europejska podała prognozy dla siedmiu największych gospodarek Unii Europejskiej.

W listopadzie 2006 r. KE przewidywała niższy wzrost gospodarczy dla Polski - 4,7% i inflację na poziomie 2,5%.

KE szacuje na podstawie aktualnych danych, że w 2006 roku PKB wyniósł 5,8%, a nie 5,2% jak oceniano wcześniej. Inflacja w ubiegłym roku wyniosła 1,4%, a nie 1,3% jak podawano w poprzednich komunikatach.

W raporcie KE napisano, że "polska gospodarka pozytywnie zaskakuje". Głównym czynnikiem napędzającym wzrost ma być w tym roku popyt wewnętrzny. Wzrostowi konsumpcji sprzyja także poprawa sytuacji na rynku pracy - stopa bezrobocia spadła o 3%, do 14,9% (według statystyk KE).

Komisja obniżyła prognozy inflacyjne, ponieważ silniejszy złoty, spadek cen w imporcie i niższe ceny paliw złagodzą wpływ rosnących oczekiwań płacowych i podwyżek akcyzy.