Coraz mniej czasu na wymianę e-podpisów

33 tys.e-podpisów powinno zostać wymienionych przez przedsiębiorców do 21 lipca. Do elektronicznych rozliczeń z ZUS będą oni potrzebowali podpisów kwalifikowanych.

21 lipca br. wchodzą w życie przepisy wymagające od firm zatrudniających więcej niż pięć osób wykorzystywania kwalifikowanych podpisów elektronicznych do elektronicznych rozliczeń z ZUS.

Z informacji dziennika Rzeczpospolita wynika, że mimo że termin zmiany przepisów znany jest od dawna, podpisy niekwalifikowane są wciąż popularne i w maju br. działało ich ponad 33 tys. W tym samym czasie aktywnych było ponad 137 tys. podpisów kwalifikowanych.

Wymiana ponad 33 tys. sztuk e-podpisów do 21 lipca to dobra wiadomość dla wydających je centrów certyfikacji. Szacuje się, że wartość sprzedaży podpisów elektronicznych do 21 lipca prawdopodobnie przekroczy 10 mln zł.

Więcej o e-podpisach:

Tylko do 21 lipca obowiązują w ZUS bezpłatne e-podpisy

Będzie więcej e-podpisów

Jak powinien wyglądać rynek podpisów elektronicznych?