Coraz mniej fuzji i przejęć

Wartość transakcji fuzji i przejęć spadła w IV kw. 2008 r. o 31%, do poziomu najniższego od 5 lat. Wartość transakcji M&A przeprowadzonych w regionie Azji i Pacyfiku po raz pierwszy przekroczyła wartość takich umów zawartych w Ameryce Północnej.

Jak wynika z raportu Mergermarket, międzynarodowej firmy zajmującej się umowami fuzji i przejęć (część Mergermarket Group), w IV kw. ub. r. ogłoszono 2072 umowy M&A, o wartości 490 mld USD - był to pod względem wartości najgorszy kwartał od III kw. 2004 r. (343 mld USD) i najgorszy czwarty kwartał na przestrzeni pięciu lat pod względem wartości i wolumenu (w porównaniu z ponad 2 tys. umów o wartości 367 mld USD w IV kw. 2003 r.).

Wartość umów zawartych w Ameryce Północnej spadła aż o 67% w porównaniu z III kw. 2008 r. (z 302 mld USD do 100 mld USD). Do tej pory Ameryka Północna odpowiadała średnio za 40% umów M&A pod względem wartości, w minionym kwartale odsetek ten spadł poniżej 35%.

W całym 2008 r. wartość umów fuzji i przejęć spadła w Ameryce Północnej o 44%, a w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła o 17% (w poprzednich latach współczynnik wzrostu wynosił 11-12%).

Wartość umów zawieranych w Europie spadła o 32%, a ich liczba o 20% (z 6435 ogłoszonych w 2007 roku do 5170 w 2008 roku). Jest to najgorszy wynik od 2005 roku. Liczba umów także spadła dramatycznie w ostatnim kwartale minionego roku, zawarto ich jedynie 838 - najmniej od III kw. 2003 roku.

Najbardziej aktywnym sektorem była branża usług finansowych, w związku z potrzebą konsolidacji i zastrzykami kapitału od europejskich rządów. Sektor ten odpowiadał za wartość jednej czwartej wszystkich umów M&A zawartych w ubiegłym roku.

Drugim najważniejszym pod względem wartości zawieranych umów sektorem był energetyczny i wydobycia. Nadal bardzo aktywny jest także sektor chemiczny i przemysłowy.

Umowy M&A zawarte w Europie stanowiły połowę spośród 10 największych umów na całym świecie.

W rankingu transakcji fuzji i przejęć w Europie na pierwszym miejscu znalazła się umowa zakupu przez Altria Group spółki Philip Morris International (wartość 71922 mln euro). Na drugim miejscu była transakcja między Schaeffer KG i Continental AG (97,03% udziałów za 22991 mln euro). Na trzecim miejscu znalazła się transakcja między Gas Natural SDG i Union Fenosa Sa (22839 mln euro).