Coraz niższe bezrobocie

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, stopa bezrobocia w strefie euro spadła w styczniu 2008 r. do 7,1%.

W Polsce wg obliczeń Eurostatu bezrobocie w ubiegłym miesiącu wyniosło 8,6%, zaś wg metodologii polskiego Głównego Urzędu Statystycznego - 11,7%.

W strefie euro po uwzględnieniu czynników sezonowych stopa bezrobocia wyniosła 7,1%. W grudniu ub. r. stopa bezrobocia wyniosła 7,2%. W 27 krajach unijnych średnia stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 2008 r. 6,8% (podobnie jak miesiąc wcześniej). Najwyższe bezrobocie odnotowała Słowacja - 10,4%, a najniższe Holandia - 2,9%.

Zobacz również:

  • Microsoft: Bill Gates wysyłał niestosowne maile do pracownicy