Coraz starsi

W ciągu minionego półwiecza, średnia wieku ludzi na świecie wzrosła o 3 lata, z 23,6 w 1950 r. do 26,4 w 2000 r. Ale już w roku 2050 ma przekroczyć 37 lat.

Za średnią przyjęto wiek, od którego połowa populacji jest starsza, a połowa młodsza. Za pół wieku, jak oblicza Organizacja Narodów Zjednoczonych, średnia wieku podskoczy do 37 lat, a w państwach rozwiniętych będzie wynosiła co najmniej 50 lat.

Najwyższą średnią wieku może pochwalić się Japonia - w 2000 r. średni wiek jej mieszkańców wynosił 41 lat, w 2050 r. ma to być o 11 lat więcej. Podobne statystyki dotyczą Włoch. Natomiast największą rozpiętość między średnią wieku obecną a przewidywaną zaobserwować można w Singapurze – obecnie wynosi ona 25 lat, a za pół wieku ma przekroczyć 50.

Najkrócej żyją mieszkańcy Pakistanu i Nigerii – teraz średnia wieku nie przekracza tam 20 lat, a za 50 lat będzie wahać się koło 30.


Zobacz również