Coraz więcej Amerykanów online

Z badań firmy Zona Research wynika, że po raz pierwszy liczba dorosłych Amerykanów korzystających z sieci przekroczyła liczbę tych, którzy nie mają do niej dostępu.

Chociaż wydaje się, że właściwie wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są dzisiaj użytkownikami online, to według firmy Zona Research dopiero niedawno więcej niż połowa dorosłych Amerykanów korzysta regularnie z Internetu. Liczba amerykańskich internautów wynosi ok. 90 mln, a ludzi nie korzystających w ogóle z komputera - 85,3 mln. Zona Research regularnie od 1996 r. prowadzi kwartalne statyczne badania amerykańskiej sieci i po raz pierwszy proporcje się odwróciły. Wyniki z III kwartału tego roku wykazują, że liczba amerykańskich internautów wzrosła ponad trzykrotnie od czasu pierwszego badania. Analitycy przewidują w najbliższym czasie kolejny wzrost tego wskaźnika, bowiem ponad jedna czwarta "bezpecetowców" biorących udział w ankiecie zadeklarowała chęć kupienia komputera w nadchodzących miesiącach, co zwiększy liczbę użytkowników online o ok. 20 mln.

Więcej informacji: www.pcworld.com