Coraz więcej Polaków na Wyspach

Wielka Brytania po rozszerzeniu Unii Europejskiej masowo przyciąga imigrantów. Gros przybyszów stanowią Polacy.

Jak podało brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, po 1 maja 2004 roku na Wyspy przybyło oficjalnie 600 tys. nowych pracowników z krajów naszego regionu. Aż 65% z nich to Polacy. Litwini stanowią 11% nowych imigrantów, a Słowacy 10%.

W 2006 roku 46% legalnych imigrantów szukało pracy w administracji lub na kierowniczych stanowiskach. Oprócz pracy w fabrykach, hotelarstwie i gastronomii, imigranci z Europy Środkowo - Wschodniej zatrudniają się przede wszystkim w oświacie i zawodach medycznych.

Imigranci to w 80% osoby w wieku 18-34 lat, na ogół bez dzieci na utrzymaniu.