Coraz więcej bankructw

Według raportu z badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2010 r., w tym roku zbankrutuje rekordowo dużo przedsiębiorstw.

W ubiegłym roku liczba upadłości wzrosła o 64% w porównaniu z rokiem 2008, a w tym roku liczba bankrutujących przedsiębiorstw może oscylować między 700-750 (zamkniętych postępowań). Skala upadłości w poddanym badaniom okresie ulegnie dalszemu zwiększeniu, z racji opóźnienia, jakie występuje pomiędzy sądowym postanowieniem o upadłości przedsiębiorstwa, a jego formalnym przekazaniem do publicznej wiadomości.

Już w pierwszym półroczu br. liczba upadłości wzrosła o 8,64%. W pierwszym kw. br. odnotowano 180 bankructw, dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej były to 134 bankructwa - nastąpił przyrost o ponad 34%. Autorzy raportu spodziewają się, że do końca tego roku odnotowanych zostanie nawet ok. 900 upadłości.