Coraz więcej milionerów

W 2009 r. światowa populacja milionerów wzrosła o 17,1% do 10 mln. Łączna wartość ich majątku wzrosła do 39 bln USD (o 18,9% w porównaniu z 2008 rokiem) - wynika z raportu Merrill Lynch Global Wealth Management i Capgemini.

Merrill Lynch Global Wealth Management i Capgemini co roku przedstawiają raport na temat osób posiadających aktywa w wysokości co najmniej miliona USD (high-net-worth indiwiduals - HNWI). W 2008 roku największą liczbą milionerów po raz kolejny mogły pochwalić się USA - mieszka tu aż 31% wszystkich HNWI. W regionie Azji i Pacyfiku populacja HNWI sięgnęła 3 mln, po raz pierwszy zrównując się pod tym względem z Europą. Ich majątek szacowany jest na 9,7 bln USD (wzrost o 30,9%), zaś w Europie 0 9,5 bln USD.

W Europie populacja HNWI wzrosła w ub. r. o 12,5% do 3 mln, po spadku o 14,4% w 2007 r. Najbardziej widoczny wzrost nastąpił w Wielkiej Brytanii (o 42,7%) i w Rosji (21,3%).

Na Bliskim Wschodzie populacja milionerów w 2009 r. wzrosła o 7,1%, a ich majątek łącznie o 5,1%. W Ameryce Południowej liczba HNWI wzrosła w ub. r. o 8,3% do 500 tys., a ich łączny majątek zwiększył się o 15%.

Najbardziej interesujące są wyniki z regionu Azji i Pacyfiku. Badanie wskazuje na Chiny i Indie jako lokomotywy ekspansji gospodarczej Azji. HNWI z tych krajów już wkrótce będą przewyższali liczebnością swoich kolegów z gospodarek rozwiniętych.

W 2009 roku liczba lokalnych milionerów wzrosła do 3 mln, o niemal 26% w porównaniu z 2008 r. W ubiegłym roku majątek milionerów z regionu Azji i Pacyfiku osiągnął łączną wartość niemal 10 bln USD, było po raz pierwszy więcej niż majątek wszystkich milionerów ze Starego Kontynentu.

W omawianym regionie aż 76,1% milionerów pochodzi z Australii, Chin i Japonii (w 2008 r. odsetek ten wynosił 70%).

W Hong Kongu liczba milionerów wzrosła o 104,4%, a łączna wartość ich majątku o 108,9% w 2009 r. - był to światowy rekord.

W Indiach populacja milionerów wzrosła o 51%,a ich majątek - o 54%. Japonia była w ubiegłym roku największym pojedynczym rynkiem HNWI w Azji i Pacyfiku, mieszkało tam 54,6% wszystkich milionerów z regionu, którzy zgromadzili 40,3% majątku, jednak wzrost ich liczby i zamożności był wolniejszy niż na innych rynkach azjatyckich. Na drugim miejscu znalazły się ponownie Chiny, z liczbą 47 tys. milionerów (dało to Państwu Środka czwarte miejsce na świecie).