Coraz więcej nierzetelnych dłużników

W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba dłużników w Rejestrze Długów ERIF wzrosła o ponad 30%. Wartość zadłużeń wpisanych do rejestru przekroczyła 3 mld zł - jest to o jedną piąta więcej niż w marcu br.

Dane Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. zostały zweryfikowane przez firmę KPMG. Wśród ponad 746 tys. spraw zgromadzonych w bazie aż 95% (711 tys.) dotyczy długów konsumentów. Łączna wartość zadłużeń konsumentów w tym rejestrze wyniosła 2,9 mld zł na koniec czerwca br., jest to wzrost o 12% w porównaniu z końcem marca br. Przedsiębiorstwa były zadłużone łącznie na kwotę ponad 177 mln zł, o 4% więcej niż trzy miesiące wcześniej.

Wśród konsumentów, najwięcej zaległości wynika z nieregulowania należności za produkty bankowe, jednak udział tego rodzaju długów w całej bazie zmalał w porównaniu z poprzednim kwartałem. Długi związane z kredytami, pożyczkami, kartami kredytowymi czy niespłaconymi debetami na rachunkach bankowych stanowią niemal 64% spraw (ilościowo) i 70% pod względem wartości. Jest to spadek o odpowiednio 6% i 2% w porównaniu z I kw. br. Wzrosła liczba zadłużeń z tytułu usług telekomunikacyjnych (głównie telefonii komórkowych).

Wśród zadłużeń przedsiębiorców dominują niezapłacone rachunki za usługi telekomunikacyjne. W marcu br. stanowiły 64%, a ich wartość stanowiła niemal połowę wartości widniejących w ERIF zadłużeń firm. Na koniec czerwca ich ilościowy udział wzrósł do 77%, a wartościowy - do 58%.