Coraz więcej nieufności wobec Unii

Ponad 55% Polaków nie ufa Unii Europejskiej. Duże lub dość duże zaufanie do Unii deklaruje obecnie zaledwie 30% ankietowanych rodaków - wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos.

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy rzadko kiedy "bardzo duże" bądź "dość duże" zaufanie do Unii deklarowała zdecydowana większość Polaków. Jedynie w maju i sierpniu 2003 odsetek ten przekroczył połowę ankietowanych. Jeszcze do niedawna większość Polaków miała do Unii Europejskiej zaufanie. Od października 2003 roku stosunek do Unii Europejskiej zaczął się jednak pogarszać. Obecnie mniej niż jedna trzecia Polaków ufa Unii Europejskiej, przy czym od stycznia br. nastąpił aż 9-proc. spadek zaufania.

Jednocześnie rośnie odsetek osób, które deklarują brak zaufania ("niewielkie" lub "żadne") do Unii Europejskiej - wzrósł on w sumie z 44% w marcu ub. roku do 55% w lutym br. Najniższy odsetek nieufnych notowano na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy w maju 2003 roku, w miesiącu referendum, kiedy to wynosił 36%. W miesiącu referendalnym odnotowano najwyższy - 12-proc. - spadek odsetka osób nieufnych w porównaniu z miesiącem poprzednim. Od maja jednak odsetek ten stale rośnie, przy czym od września br., zapewne w związku z przebiegiem dyskusji wokół zapisów konstytucji europejskiej, wzrost jest bardzo wyraźny. W październiku odsetek nieufających Unii przekroczył połowę badanych, a w lutym nastąpił kolejny wyraźny wzrost - do 55% z 51% w styczniu br.