Coraz większa migracja na Wyspy

W ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii osiedliło się prawie pół miliona imigrantów - wynika z danych Narodowego Biura Statystycznego.

W 2004 roku w Wielkiej Brytanii zamieszkało na stałe 494 tys. obywateli innych państw, 52600 imigrantów zarobkowych pochodzi z nowych krajów Unii Europejskiej, z czego najliczniejszą grupę stanowili Polacy.

Imigracja na Wyspy z całej Unii wzrosła do 117 tys. z 64 tys. w roku 2003.

Imigranci, to według definicji brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, osoby, które przyjeżdżają na Wyspy na co najmniej rok.


Zobacz również