Coraz większe poparcie dla Unii

Aż 79% Polaków ankietowanych w maju br. przez CBOS zadeklarowało zamiar głosowania w referendum akcesyjnym, a za wejściem Polski do UE zamierza głosować 74%.

W porównaniu z kwietniem br. poparcie dla integracji z Unią Europejską wzrosło o 6 punktów procentowych. Jednocześnie spadła liczba osób przeciwnych przystąpieniu Polski do UE - w maju było ich zaledwie 15% (o 7 pkt. procentowych mniej niż w kwietniu). Jest to odsetek najniższy od ponad roku. Wśród osób, które zamierzają uczestniczyć w referendum 11% wciąż nie wie jak zagłosuje.

Natomiast wśród respondentów, którzy nie zamierzają głosować w referendum 38% jest za przystąpieniem Polski do UE, 36% nie ma zdania, a 26% jest przeciwko akcesji.

66% ogółu badanych wyraża poparcie dla akcesji do UE, 18% jest temu przeciwnych.

CBOS przeprowadził badanie w dniach 9-12 maja 2003 r. na reprezentatywnej próbie 1264 osób.


Zobacz również