Coraz większe wydatki na bezpieczeństwo w sektorze IT

Według badania przeprowadzonego przez agencję Forrester Research, tegoroczne wydatki związane z bezpieczeństwem branży IT będą większe, niż w ubiegłym roku.

W tym roku wydatki związane z bezpieczeństwem działów IT największych przedsiębiorstw pochłoną około 12,6% budżetów tych działów. W porównaniu z rokiem ubiegłym będzie to wzrost o 0,9%. Prawie połowa budżetów działów zostanie przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników oraz dostosowanie istniejących zabezpieczeń do najnowszych rozwiązań. Kolejne 20% zostanie przeznaczone na usługi outsourcingu oraz konsultingu, natomiast 18,5% budżetów zasili nowe inicjatywy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w przedsiębiorstwach jest pełne szyfrowanie danych znajdujących się na dyskach twardych. W ciągu najbliższego roku 1/5 pytanych korporacji zamierza wprowadzić nowe rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu wyciekowi danych. Równie duża ilość przedsiębiorstw zamierza w bieżącym roku wprowadzić technologie związane z zarządzaniem oraz monitorowaniem czynności związanych z dostępem do informacji przez swoich pracowników.

Według badania najtrudniejszym zadaniem dla firm jest optymalizacja kosztów związanych z bezpieczeństwem oraz jego implementacja na takim poziomie, jakiego wymaga prowadzona przez firmy działalność.

W badaniu wzięło udział 942 menedżerów działów IT i bezpieczeństwa, których firmy znajdują się w Ameryce Północnej i Europie.