Coraz wyższy dług

Relacja długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto na koniec 2003 roku wyniosła według Ministerstwa Finansów 51-52%.

Jak powiedział, cytowany przez Agencję Reutera, minister finansów Andrzej Raczko "Szacujemy, że dług publiczny w relacji do PKB na koniec grudnia 2003 r. wyniósł 51-52%. Wskaźnik podstawowy jest na bezpiecznym poziomie. Powinniśmy starać się zmniejszyć relację długu publicznego do PKB oraz obniżyć koszty obsługi długu. Kurs walutowy napawa nas niepokojem, wzrost kursu złotego o 10 groszy powoduje wzrost długu o około 3,7 mld złotych".

Rząd zakłada, że w bieżącym roku relacja długu do PKB wyniesie 54,8%, choć wicepremier Jerzy Hausner obawia się przekroczenia 55-proc. progu ostrożnościowego.

W 2002 roku relacja długu publicznego do PKB wyniosła 46%.