Corel Draw 10

Flagowy program firmy Corel ma już 10 lat. Nic dziwnego więc, że nowa wersja CorelDraw ma również numer 10. Chociaż jest to dominujący pakiet graficzny w świecie Windows, jednak program na Maca (od wersji 8) nie zyskał dużej popularności, a wersji 10. nie ma jeszcze na komputery z jabłuszkiem.


Flagowy program firmy Corel ma już 10 lat. Nic dziwnego więc, że nowa wersja CorelDraw ma również numer 10. Chociaż jest to dominujący pakiet graficzny w świecie Windows, jednak program na Maca (od wersji 8) nie zyskał dużej popularności, a wersji 10. nie ma jeszcze na komputery z jabłuszkiem.

Corel Draw 10

Corel Rave to nowy program do tworzenia animacji wektorowych, który potrafi eksportować projekt w formacie Flasha.

Zmieniono w nim przede wszystkim dwie główne aplikacje - CorelDraw i Corel PhotoPaint; pojawiło się także oddzielne narzędzie do tworzenia animacji internetowych - Corel RAVE.

Dodanie kolejnego programu może nie podobać się wieloletnim użytkownikom pakietu. Corel często łączy w zestaw wiele różnych aplikacji, które nie współpracują ze sobą dobrze. Przykładem może być CorelMosaic (wygodne narzędzie do przeglądania obrazków) lub słabiutki program do rozpoznawania tekstów - Corel OCR-Trace.

Co w środku

Tym razem firmie się jednak udało - RAVE dodaje do pakietu narzędzia do przygotowywania animacji internetowych, a dzięki oparciu o Macromedia Flash jest wyjątkowo bogaty w funkcje, nawet w wersji 1.0.

Corel Draw 10

Corel PhotoPaint pozwala na edycję tekstu na krzywej.

Zawiera przede wszystkim - CorelDraw, PhotoPaint oraz RAVE, a także wiele mniejszych narzędzi, takich jak CorelTrace (program do konwersji bitmap do formy wektorowej), Capture (narzędzie do robienia zrzutów ekranu), Texture (do tworzenia naturalnych tekstur), Canto Cumulus Desktop LE 5.0 (baza danych do przechowywania informacji o różnego rodzaju mediach) i MS Visual Basic 6.2. Na płytach znajduje się także 25 000 clipartów i czcionek.

Sam Corel nazywa wersję 10. najbardziej znaczącym uaktualnieniem w całej historii pakietu i związane to jest nie tylko z nowym programem, ale również z wieloma wprowadzonymi zmianami. Nie są one wprawdzie widoczne z zewnątrz, ale znakomicie poprawiają integrację poszczególnych aplikacji oraz ich wydajność. Również korzystnie zmieniono interfejs. Elementy menu są oznaczone ikonami, a samo menu może być dostosowywane do własnych potrzeb. Zmniejszono też liczbę okien dialogowych: efekty są wybierane i wyświetlane na ekranie w trybie rzeczywistym, dzięki czemu pracuje się znacznie szybciej.

Corel Draw 10

Prosty interfejs zarządzania kolorem kryje potężne narzędzie.

Profesjonaliści będą zadowoleni z bardzo dobrych narzędzi do zarządzania kolorem, które są umieszczone w jednym prostym oknie dialogowym. Użytkownik może wybrać schemat przepływu, profile ICC oraz inne profile kolorów dla wszystkich wykorzystywanych urządzeń. Możliwe jest także dołączanie profili ICC do dokumentów PDF.

Format PDF stał się bardzo ważnym elementem pakietu. Wszystkie programy mają teraz opcję eksportu do tego formatu poprzez rozbudowane menu. W wersji 10. pojawiła się możliwość dodania do dokumentu paserów, pasków kalibracji, informacji o pliku, rejestracji, a nawet skal densytometru. Dokumenty PDF mogą być zapisywane w wersji 3, 4 lub zgodnie ze standardem PDF/X-1. Pojawiła się również opcja sprawdzania poprawności dokumentu (preflight) w celu zapewnienia idealnych PDF-ów.

Narzędzia preflight znacznie rozszerzono - są nowe ostrzeżenia, a także możliwość zapisania stylów preflight w celu uzyskania tych samych warunków w danej firmie lub przy projekcie. Możliwa jest kontrola rippowania, a także ustalenie kolejności klisz. Co więcej, dostępna jest opcja kontroli dokumentów przeznaczonych do publikacji w Internecie.

Większość interaktywnych narzędzi ma możliwość ustawienia wartości domyślnych - znacznie przyspiesza to stosowanie efektów na obiektach. Dodano okno nawigatora, które pozwala na przesuwanie się po rysunku, bez konieczności stosowania funkcji zoom (od pewnego czasu dostępnej w Adobe Photoshopie). Również z Photoshopa zapożyczono paletę Undo/Redo - w innych programach nazywa się ona po prostu History - dzięki czemu możliwe jest cofanie się o wiele kroków lub zapisywanie działań do późniejszego zastosowania na innym dokumencie.

Corel Draw 10

Interfejs CorelDraw został poprawiony - elementy menu mają teraz miniaturowe ikonki, a większość funkcji może być użytych poprzez przeciąganie i upuszczanie. Dostępne są również wartości domyślne stylów i funkcji.

Wszystkie wyżej opisane nowości są dostępne w większości elementów pakietu. Jednak również CorelDraw i PhotoPaint zostały uaktualnione. W programie CorelDraw poprawiono organizację dokumentów, składających się z wielu stron, ulepszono obsługę tekstu, zwiększono liczbę interaktywnych narzędzi, a także ułatwiono kontrolę nad teksturami, wypełnieniami, obiektami i narzędziami. Nie oznacza to z pewnością rewolucji, ale takie zmiany z pewnością będą przydatne. Edycja tekstu jest teraz bardziej sensowna, a jeśli cofnie się jakieś formatowanie tekstu (np. pogrubienie zdania), powróci on do normalnego stylu - we wcześniejszych wersjach była cofana cała operacja tworzenia tekstu. Teraz możliwe jest również stosowanie wielu języków w oknie tekstowym, a okno dialogowe formatowania tekstu zostało poprawione. Do programu dołączono narzędzie do optymalizacji grafiki sieciowej, działające z plikami w formacie JPEG, PNG i GIF.

Warstwy

W nowej wersji pakietu łatwiejsze jest również zarządzanie warstwami. Paletę Object Manager zmieniono - warstwy i obiekty są wyświetlane w postaci hierarchicznego diagramu, dzięki czemu twórcy mogą medytować nad właściwościami obiektów, ich kolejnością, stylem i nakładaniem się. Porządkowanie obiektów i warstw odbywa się poprzez proste przeciąganie i upuszczanie.

Corel Draw 10

Tworzenie prostej animacji w CorelDraw 10

Zmiany objęły również PhotoPainta. Bardziej wydajne narzędzia tekstowe pozwalają na tworzenie tekstu na krzywych. Maski są teraz traktowane jako pływające obiekty, co oznacza, że mogą być przeciągane między dokumentami. Pojawiły się również nowe filtry, takie jak usuwanie efektu czerwonych oczu, chociaż będą one bardziej przydatne dla początkujących grafików.

RAVE ma interfejs podobny do CorelDraw. W programie umieszczono ścieżkę czasu, pozwalającą na ustawianie klatek przeciąganych myszką. Na szczęście producent nie starał się ponownie odkryć prochu, umożliwiając eksport gotowego projektu w formacie Macromedia Flash. Niestety, nie są dostępne skrypty, ale nie można mieć wszystkiego.

Ostatnie słowo

CorelDraw 10 jest bogaty w nowe funkcje, ale najważniejsze zmiany to poprawa szybkości i stabilności pracy aplikacji. Nowy interfejs jest również wspaniały, a dodanie RAVEŐa stanowi miły prezent dla nabywców.