Corel Linux wchodzi do gry

Mimo popularności w mediach i Internecie, Linux nadal nie jest powszechnie stosowany. Wynika to ze zbyt skomplikowanej obsługi systemu, a głównie braku jednolitego interfejsu użytkownika. Corel Linux ma usunąć te przeszkody i otworzyć świat Linuksa dla zwykłych użytkowników.


Mimo popularności w mediach i Internecie, Linux nadal nie jest powszechnie stosowany. Wynika to ze zbyt skomplikowanej obsługi systemu, a głównie braku jednolitego interfejsu użytkownika. Corel Linux ma usunąć te przeszkody i otworzyć świat Linuksa dla zwykłych użytkowników.

Corel Linux wchodzi do gry
Corel Linux Preview 1 to pierwsza dostępna dla szerszego grona wersja komercyjnej dystrybucji Linuksa, opracowywana przez firmę Corel. Corel Linux nie jest jeszcze jedną, kolejną dystrybucją Linuksa. Jego podstawę stanowi Debian GNU/Linux - najważniejsza niekomercyjna dystrybucja Linuksa www.debian.org. Jak na ironię, Debian ma opinię dystrybucji "trudnej" - nawet dla zaawansowanych użytkowników Linuksa i dotychczas był ulubieńcem administratorów i programistów, słynął również ze starannie opracowanych pakietów i dbałości o bezpieczeństwo systemu.

Drugim kluczowym komponentem Corel Linuksa jest graficzne środowisko KDE (K Desktop Environment - www.kde.org), rozwinięty, zaawansowany interfejs użytkownika, w którym biurko-desktop jest (podobnie jak Windows czy MacOS) centrum pracy z systemem. KDE obsługuje wszystkie standardowe techniki (przeciągnij i upuść, skróty, menu kontekstowe, Kosz) współczesnego interfejsu użytkownika. Głównym elementem sterującym jest pasek zadań z jednym przyciskiem uruchamiającym rozwijane menu (tak jak przycisk Start w Windows). Dzięki takiej konstrukcji użytkownicy Windows mogą niemal z marszu rozpocząć pracę z KDE. Corel Linux Preview 1 jest jeszcze dość odległy od wersji finalnej - w zasadzie to szkielet, do którego będą dołączane kolejne aplikacje.

Rozszerzenia systemu dodane przez Corela idą w trzech zasadniczych kierunkach - uproszczenia instalacji, administracji i pracy z systemem.

Uproszczenie instalacji

Corel Linux wchodzi do gry

Instalacja systemu Corel Linux.

Instalacja Linuksa to często najpoważniejsza przeszkoda w rozpoczęciu pracy z tym systemem, gdyż wymaga wiedzy przekraczającej możliwości przeciętnego użytkownika Windows czy MacOS. Corel założył maksymalne uproszczenie tego procesu i już w Preview 1 położono na to szczególny nacisk. Cała instalacja polega na udzieleniu odpowiedzi na cztery proste pytania, a wszystko - od pierwszego ekranu powitalnego aż po uruchomienie gotowego systemu - odbywa się w środowisku graficznym.

Instalacja może być uruchomiona na dwa sposoby: bezpośrednio z CD-ROM-u (wystarczy w BIOS-ie ustawić CD-ROM jako napęd startowy) lub z dyskietki startowej, która może być łatwo przygotowana np. z poziomu Windows. Specjalny program - Corel Linux Installer - uruchamia się od razu w trybie graficznym (optymalna rozdzielczość jest dobierana automatycznie), a pojawia-jące się informacje i okienka są podobne do tych z Windows - w każdej chwili jest również dostępna pomoc.

Pierwsze pytanie dotyczy nazwy, pod którą użytkownik ma być rozpoznawany przez system (tzw. Userid), by móc rozpocząć pracę. Zazwyczaj jest to imię lub pseudonim. Drugie pytanie dotyczy utworzenia dyskietki startowej/ratunkowej - w opisywanej wersji Preview 1 opcja ta jest jeszcze zablokowana. Kolejne pytanie dotyczy profilu instalacji - widoczne są cztery opcje:

- Desktop - minimalna, instaluje jedynie programy niezbędne do pracy systemu (oczywiście instalowane jest KDE).

- Desktop Plus - instaluje pakiety dodatkowe - głównie dla programistów (kompilatory, narzędzia i biblioteki), dodatkowe edytory i drobne programy uruchamiane z linii poleceń.

- Server - zablokowana w wersji Preview 1 - będzie instalować oprogramowanie serwerów WWW, FTP, emulujące serwery Novell Netware, Appletalk i Windows NT (dzięki pakietowi Samba).

- Custom - również zablokowana w wersji Preview 1, umożliwi indywidualny wybór pakietów do zainstalowania.

Ostatnie pytanie jest związane z najtrudniejszym problemem w każdej instalacji Linuksa - podziałem dysku na partycje. W wersji Preview 1 dostępne są trzy możliwości: wykorzystanie dla Linuksa jedynie wolnego miejsca na dysku (domyślnie), samodzielna edycja partycji (dla zaawansowanych użytkowników) oraz instalacja na partycji DOS/Windows - zablokowana w Preview 1- która umożliwi instalację systemu na partycji FAT bez usuwania jej zawartości. Podobna opcja jest już dostępna np. w dystrybucji Mandrake

Linux i Slackware). Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie można pójść na kawę, ponieważ dalsza instalacja nie wymaga interakcji z użytkownikiem. Corel Linux samodzielnie dokonuje wszystkich operacji, rozpoznaje sprzęt i urządzenia zewnętrzne. Po zakończeniu instalacji wyświetla okno z prośbą o wyjęcie z napędu instalacyjnej płyty CD. Po naciśnięciu przycisku OK komputer zostanie ponownie uruchomiony. Następuje w pełni automatyczna konfiguracja, co trwa kilka minut, i wreszcie system uruchamia graficzne okno z zaproszeniem do zalogowania (podobne do tego z Windows NT). Corel Linux jest gotowy do pracy.