Corel aktualizuje Paintera

Ukazała się aktualizacja programu graficznego Painter 8, oferowanego przez korporację Corel. Nosi ona oznaczenie 8.1 i wprowadza kilkanaście poprawek w funkcjonowaniu programu oraz powrót jednej, znanej z poprzedniej wersji, opcji.

Opcja, o której mowa, to możliwość tworzenia przez użytkownika dowolnych palet narzędziowych (Custom Palettes). Została ona zapoczątkowana już w siódmej wersji programu. Do tworzenia własnych palet narzędziowych dostępne jest 6 rodzajów narzędzi umieszczonych w bilbliotece aplikacji (painters, patterns, looks, weaves, nozzles, gradients). Możemy również dodawać do palety konkretne polecenia menu. A oto lista niektórych usuniętych z najnowszej wersji programu błędów:

- drukowanie z opcją dostosowania do rozmiaru strony (Fit to Page) nie działało prawidłowo pod systemem Mac OS;

- pliki JPG zapisywane w Painterze otwierały się nieprawidłowo w niektórych aplikacjach;

- nie działała funkcja stopnia nacisku pióra w przypadku używania tabletu z programem;

- zwiększanie rozmiaru pędzla przy użyciu klawiszy skrótowych doprowadzało do zawieszania się niektórych systemów operacyjnych;

- w przypadku zapisywania plików do katalogu w którego nazwie występowała kropka, następowało zawieszenie systemu operacyjnego;

- czcionki typu OpenType oraz Type 1 nie działały pod systemem Mac OS X 10.3.

Aktualizacja dostępna jest dla systemów Windows i Mac OS. Uaktualnieniem zostały objęte jak dotąd wersje programu: Full, Upgrade oraz Academic. Wprowadzenie aktualizacji dla wersji Trial przewidziane jest w najbliższym czasie.

Więcej informacji: http://www.corel.com


Zobacz również