CorelDraw 10

Pakiet był początkowo adresowany do pracowników biurowych, szukających sposobów na ozdobienie firmowych dokumentów i przygotowanie prezentacji.

Pakiet był początkowo adresowany do pracowników biurowych, szukających sposobów na ozdobienie firmowych dokumentów i przygotowanie prezentacji.

<b>Zarządzanie rysunkiem</b> W oknie po prawej stronie wyświetlone są wszystkie warstwy.

<b>Zarządzanie rysunkiem</b> W oknie po prawej stronie wyświetlone są wszystkie warstwy.

Obecnie rozrósł się do rozmiarów giganta w dziedzinie pakietów graficznych. Oferuje znacznie bardziej rozbudowane funkcje niż tylko podstawowe krzywe Béziera.

Flagowy program firmy Corel ma już ponad10 lat. Nic dziwnego więc, że nowa wersja CorelDraw ma również numer 10. Chociaż jest to dominujący pakiet graficzny w świecie Windows, jednak program na Maca (od wersji 8.) nie zyskał dużej popularności, choć być może zmieni to nowa wersja pracująca w systemie Mac OS X.

Co prawda, Corel 10 nie jest już tak pionierskim produktem, jak to bywało wcześniej, nietrudno także na rynku znaleźć jego odpowiednik z podobnymi możliwościami. Nie można jednak zapominać, iż ten program obsługiwał przezroczystości o wiele wcześniej niż inne programy.

Na razie najciekawszą funkcją pakietu jest oparty na ramkach eksport do formatu .swf. Do tego celu służy program Corel RAVE.

<b>Zarządzanie, część 2.</b> Okno Undo pozwala na cofnięcie dowolnej operacji.

<b>Zarządzanie, część 2.</b> Okno Undo pozwala na cofnięcie dowolnej operacji.

Sam Corel nazywa wersję 10. najbardziej znaczącym uaktualnieniem w całej historii pakietu i związane to jest nie tylko z nowym programem, ale również z wieloma wprowadzonymi zmianami. Nie są one wprawdzie widoczne z zewnątrz, ale znakomicie poprawiają integrację poszczególnych aplikacji oraz ich wydajność. Również korzystnie zmieniono interfejs. Elementy menu są oznaczone ikonami, a samo menu może być dostosowywane do własnych potrzeb. Zmniejszono też liczbę okien dialogowych: efekty są wybierane i wyświetlane na ekranie w trybie rzeczywistym, dzięki czemu pracuje się znacznie szybciej.

Mocną stroną programu są jego specjalne efekty. Praktycznie za pomocą jednego kliknięcia nadajemy cień graficznemu obiektowi lub przekształcamy w obiekt 3D umieszczony w przestrzeni. To samo dotyczy przezroczystości czy gradientów. Jeśli miałeś kiedyś kłopoty z niewygodnym układem narzędzi i okienek dialogowych, to zapewne docenisz CorelDraw.

Profesjonaliści będą zadowoleni z bardzo dobrych narzędzi do zarządzania kolorem, które są umieszczone w jednym prostym oknie dialogowym. Użytkownik może wybrać schemat przepływu, profile ICC oraz inne profile kolorów dla wszystkich wykorzystywanych urządzeń. Możliwe jest także dołączanie profili ICC do dokumentów PDF.

Format PDF stał się bardzo ważnym elementem pakietu. Wszystkie programy mają teraz opcję eksportu do tego formatu poprzez rozbudowane menu. W wersji 10. pojawiła się możliwość dodania do dokumentu paserów, pasków kalibracji, informacji o pliku, rejestracji, a nawet skal densytometru. Dokumenty PDF mogą być zapisywane w wersji 3, 4 lub zgodnie ze standardem PDF/X-1. Pojawiła się również opcja sprawdzania poprawności dokumentu (preflight) w celu zapewnienia idealnych PDF-ów.

Narzędzia preflight znacznie rozszerzono - są nowe ostrzeżenia, a także możliwość zapisania stylów preflight dla uzyskania tych samych warunków w danej firmie lub przy projekcie. Możliwa jest kontrola rippowania, a także ustalenie kolejności klisz. Co więcej, dostępna jest opcja kontroli dokumentów przeznaczonych do publikacji w Internecie.

W programie CorelDraw poprawiono organizację dokumentów, składających się z wielu stron, ulepszono obsługę tekstu, zwiększono liczbę interaktywnych narzędzi, a także ułatwiono kontrolę nad teksturami, wypełnieniami, obiektami i narzędziami.

Nie oznacza to z pewnością rewolucji, ale takie zmiany z pewnością będą przydatne. Edycja tekstu jest teraz bardziej sensowna, a jeśli cofnie się jakieś formatowanie tekstu (np. pogrubienie zdania), powróci on do normalnego stylu - we wcześniejszych wersjach była cofana cała operacja tworzenia tekstu. Teraz możliwe jest również stosowanie wielu języków w oknie tekstowym, a okno dialogowe formatowania tekstu zostało poprawione. Do programu dołączono narzędzie do optymalizacji grafiki sieciowej, działające z plikami w formacie JPEG, PNG i GIF.