Coś więcej niż bootcamp, czyli praktyczna i skuteczna nauka programowania w codecool

Codecool to nowoczesne podejście do nauki programowania. Szkoła oferuje kursy oparte na praktycznych zadaniach ćwiczonych pod okiem mentorów i pracy zespołowej. Absolwenci szkoły mają zagwarantowane zatrudnienie po ukończeniu kursu, a uczestnicy mogą uiścić opłatę dopiero po zakończeniu nauki. To tylko niektóre elementy wyróżniające propozycję Codecool od innych ofert dostępnych na rynku.

Filozofia Codecool

Szkoła programowania Codecool została stworzona przez informatyków i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem, którzy znają realia panujące w branży IT. Ich celem było przygotowanie przyszłych programistów do potrzeb i wymagań pracodawców firm technologicznych. Tym samym powstał program kształcenia nastawiony na naukę najbardziej pożądanych języków programowania, praktyczne zajęcia i doskonalenie umiejętności miękkich. Kurs w Codecool już od pierwszych zajęć wiernie odwzorowuje środowisko pracy panujące w firmach technologicznych, dzięki czemu uczestnicy poza nauką programowania mogą zobaczyć, jak wygląda praca w zespole, prezentacja efektów pracy oraz mają okazję do wspólnych dyskusji nad rozwiązywanymi problemami.

Nauka programowania za darmo i gwarancja pracy? To możliwe!

Codecool oferuje unikalny model płatności, którego nie można znaleźć w innych szkołach czy kursach programowania. Studenci mogą bowiem podjąć naukę, a za kurs zapłacić w ratach, już po jego ukończeniu i podjęciu pracy. Dlatego jest to rozwiązanie dostępne dla każdego, kto wiąże swoją przyszłość z branżą IT. Codecool poza stażem gwarantuje uczestnikom również zatrudnienie w zawodzie u jednego z partnerów szkoły. Gwarancja otrzymania propozycji pracy stanowi wyróżnienie na tle innych tego typu szkół na rynku. Dzięki wykwalifikowanym mentorom oraz specjalistom od HR każdy student stworzy swoje portfolio techniczne i otrzyma pomoc w znalezieniu stanowiska w odpowiedniej dla niego firmie. Codecool wspiera swoich uczestników w stawianiu pierwszych kroków w branży, ponieważ absolwenci po ukończeniu kursu mają doświadczenie i umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w branży IT.

Innowacyjne metody nauki gwarancją sukcesu

Codecool oferuje elastyczny kurs programowania, który trwa od 8 do 15 miesięcy, a jego czas dostosowany jest do tempa przyswajania wiedzy przez uczestnika. Zajęcia odbywają się w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku, między 9.00 a 15.00, w cyklach tygodniowych. To oznacza, że kursanci przez jeden tydzień wspólnie pracują w szkole, a w kolejnym samodzielnie w domu. Studenci, którzy w danym tygodniu pracują nad projektem poza placówką, mogą w każdej chwili przyjść do szkoły, żeby skonsultować się z mentorem lub spotkać z kolegami. Tryb nauki oraz metody nauczania dostosowane są do realiów pa¬nujących w programach stażowych firm IT. Grupy prowadzone są przez mentorów, specjalistów i praktyków programowania, którzy zdobywali doświadczenie przy prestiżowych i innowacyjnych projektach, a teraz inspirują i wspierają adeptów pro¬gramowania w codziennej pracy nad kodem. Mentorzy mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne, praktyczne oraz edukacyjne i są dostępni dla uczestników przez cały czas trwania kursu – zarówno w trakcie zajęć, jak i pomiędzy nimi. W codziennej pracy mentorzy kładą nacisk na zajęcia praktyczne i ograniczenie teorii do niezbędnego minimum. Uczestniczy ćwiczą samodzielne rozwiązywanie problemów oraz twórcze podejście do programowania.

Pracodawcy szukają programistów z Codecool

Pracodawcy z branży IT poszukują kandydatów z określonymi umiejętnościami i znajomością realiów pracy projektowej. Istotne są również umiejętności miękkie, ponieważ takie aspekty komunikacji w zespole, jak: feedback, prezentacja projektu, umie¬jętności współpracy w zespole i podejmowanie decyzji, są obecnie tak samo ważne jak znajomość języków programowania. Codecool stale rozszerza sieć swoich partnerów biznesowych, dzięki czemu absolwenci szkoły mają szansę na podjęcie pracy w prestiżowych firmach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Innowacyjna oferta odpowiada zarówno na wymagania pracodawców, jak i potrzeby osób, które chcą rozpocząć karierę w IT.

Poznaj Codecool

Chcesz się dowiedzieć więcej o szko¬łach programowania Codecool w Krakowie i Warszawie?

Sprawdź ofertę Codecool na www.codecool.pl i zacznij swoją przygodę z programowaniem!

Coś więcej niż bootcamp, czyli praktyczna i skuteczna nauka programowania w codecool