Covid-19 - kolejne zmiany w obostrzeniach i przepisach

Nowe przepisy dotyczące pandemii obejmują m.in. obostrzenia regionalne, zwolnienia z nakazu noszenia maseczek oraz zmiana wytycznych dotyczących kwarantanny.


Nie ma już tygodnia, aby nie było informacji o kolejnych zmianach przepisów dotyczących panującej pandemii Covid-19. W tym nie jest inaczej i ogłoszono kolejne modyfikacje zaleceń sanitarnych oraz obowiązujących obostrzeń. Trzeba przyznać, że dotyczą one niezwykle istotnych kwestii.

Zwolnienie z przymusu noszenia maseczek ochronnych

Niedawno głośno było o zmianach wytycznych, dotyczących odpowiedniego zasłaniania twarzy. Głównie chodziło o nakaz stosowania maseczek ochronnych oraz wyeliminowania dotychczas uwzględnianych zamienników, w postaci m.in. szalików czy przyłbic. Tym razem kwestią jest brak przymusu noszenia ochrony twarzy w określonych przypadkach.

Nowe obostrzenia, restrykcje sanitarna, kwarantanna po przekroczeniu granicy, zwolnienie z obowiązku noszenia maseczek, maseczki ochronne, obostrzenia regionalne, podział na strefy, pandemia, Covid-19, koronawirus, SARS-CoV-2,

Nie jest to pierwszy raz, gdy określona grupa obywateli zostaje zwolniona z obowiązku zakrywania ust i nosa w celu ochrony przed koronawirusem. Już w zeszłym roku z przymusu takiego zwolnione były osoby z astmą, od teraz do ich grona dołączyli także pacjenci z innymi przypadłościami. Obecnie z obowiązku zwolnione są osoby doświadczające trudności w oddychaniu związanymi z chorobami:

  • neurologicznymi
  • układu oddechowego
  • układu krążenia

Niestety, w przepisach nie uwzględniono konieczności udowodnienia tego, że jakąkolwiek przypadłość posiadamy. Oczywiście, wielce prawdopodobne, iż brak regulacji w tym zakresie zamiast ułatwić funkcjonowanie osób obciążonych tymi chorobami, znacznie bardziej przyczyni się do nadużywania przepisu przez osoby do tego nie uprawnione, które po prostu z czystego egoizmu nie chcą stosować się do obostrzeń.

Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy

Jak wiadomo, po przekroczeniu granicy i wjeździe na teren polski obowiązuje przymusowa kwarantanna. Od niedawna, z obowiązku tego z oczywistych przyczyn zwolnione są m.in. osoby zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 oraz kilka innych grup społecznych. Teraz, po raz kolejny wprowadzono nowe wyjątki od reguły, jaką jest kwarantanna.

Chodzi o tzw. ozdrowieńców. Jeśli osoba przekraczająca granicę udokumentuje, iż w ciągu ostatnich 6 miesięcy znajdowała się w przymusowej izolacji z powodu pozytywnego testu na koronawirusa, to jest ona zwolniona z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Teoretycznie ma to związek z przeciwciałami wytwarzanymi przez układ odpornościowy osób, które już przebyły Covid-19. W praktyce i w świetle najnowszych danych jest to jednak nieco irracjonalny przepis. Dlaczego? Z dwóch istotnych powodów:

Nowe obostrzenia, restrykcje sanitarna, kwarantanna po przekroczeniu granicy, zwolnienie z obowiązku noszenia maseczek, maseczki ochronne, obostrzenia regionalne, podział na strefy, pandemia, Covid-19, koronawirus, SARS-CoV-2,

Po pierwsze, według najnowszych badań przeprowadzonych w Portugalii, po 6 miesiącach od przebycia zakażenia SARS-CoV-2 przeciwciała obserwuje się u nieco ponad połowy ozdrowieńców. Oznacza to, że ponad 40% takich osób po upływie pół roku nie posiada wytworzonych po chorobie przeciwciał i ponownie może być chora. Prawdopodobieństwo jest więc zbyt duże, aby zasadne było wyłączenie z obowiązku kwarantanny całej grupy.

Kolejnym, nie mniej istotnym zastrzeżeniem, jest rozprzestrzeniająca się liczba zakażeń nowymi wariantami koronawirusa. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy obserwowane są już liczne przypadki zakażeń choćby mutacją brytyjską, która jak już wiadomo, posiada zdolność częściowego omijania przeciwciał wytworzonych przez szczepionki oraz ozdrowieńców, którzy przebyli Covid-19 w wyniku infekcji oryginalnym szczepem wirusa. Pokazuje to, że przebycie zakażenia koronawirusem nie jest dostatecznym zabezpieczeniem przez ponownym zachorowaniem, jeśli będziemy mieli do czynienia z szybko rozprzestrzeniającymi się mutacjami.

Obostrzenia regionalne

Zapowiadane wcześniej przez ministra zdrowia - Adama Niedzielskiego, wprowadzenie obostrzeń regionalnych zostało już oficjalnie zatwierdzone. Oznacza to znany z zeszłego roku podział na strefy zielone, żółte i czerwone w zależności od stopnia pandemii w danym regionie. Tym samym, w poszczególnych obszarach polski obowiązywać będą restrykcje o różnym stopniu natężenia, które dotyczyć będą m.in. otwarcia galerii handlowych, kin czy restauracji.

Nowe obostrzenia, restrykcje sanitarna, kwarantanna po przekroczeniu granicy, zwolnienie z obowiązku noszenia maseczek, maseczki ochronne, obostrzenia regionalne, podział na strefy, pandemia, Covid-19, koronawirus, SARS-CoV-2,

Pierwsza strefa czerwona obejmuje województwo Warmińsko-mazurskie, a od najbliższej soboty również Pomorskie. Wielce prawdopodobne, że wkrótce do tego grona dołączy także woj. Mazowieckie, gdzie obserwowany jest gwałtowny wzrost liczby zakażeń. Ważne więc, by na bieżąco obserwować przepisy w naszym województwie i powiecie.