Covid – punkty szczepień domagają się dodatkowych opłat od pracodawców

Szczepienia w zakładach pracy mają rozpocząć się niedługo, jednak pracodawcy maja problem z ustaleniem szczegółów z punktami szczepień, które domagają się dodatkowych opłat.

Pomysł szczepień w dużych zakładach pracy jest ciekawą i dobrą opcją w dobie pandemii, a także harmonogramu szczepień w naszym kraju. Szczególnie, że umożliwia to szybsze oraz sprawniejsze szczepienie poszczególnych grup w ramach walki z Covid-19, a dodatkowo, pozwoliłoby to znacznie rozładować długie kolejki na listach oczekujących na iniekcję w poszczególnych, wyznaczonych do tego punktach. Niestety, nie wszystko okazuje się tak dobre, jakby mogło się wydawać.

Choć szczepienia w firmach się jeszcze nie rozpoczęły, już pojawiają się doniesienia o praktykach, sugerujących chęć zysku na tragedii, jaką jest pandemia Covid-19. Najgorsze jest jednak to, że za tymi zakusami stoją osoby, które teoretycznie stanowią pierwszą linie obrony pacjentów. Pojawiają się bowiem doniesienia, że punkty szczepień oraz ich pracownicy domagają się dodatkowej zapłaty ze strony pracodawców, chcących zorganizować swoim pracownikom szczepienia w miejscu pracy.

Jak wiadomo, podczas organizacji takiego przedsięwzięcia, to do pracodawcy należy kontakt z wybranym punktem szczepień, głównie w celach organizacyjnych. Okazuje się, iż część z nich usłyszała podjęcie takowej współpracy, ale pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty. Najczęstszymi argumentami za tym są m.in. konieczność dojazdu na miejsce szczepienia i zalecenia rządu, aby wykonywać je w miejscach pracy w weekendy. Jednak pewne rzeczy w tym wypadku budzą wątpliwości.

Wbrew szerzonej opinii, osoby odpowiedzialne za szczepienia nie "poświęcają swojego prywatnego, wolnego czasu" w takim wypadku, ponieważ oznaczałoby to, iż punkty szczepień to jedyne miejsca zatrudnienia, które nie obowiązuje kodeks pracy, mówiący m.in. o możliwości tzw. odebrania dnia wolnego w innym terminie. Więc personel medyczny, wykonujący obowiązki również w zakładach zatrudnienia, wykonuje szczepienia w ramach swoich obowiązków służbowych, za które dostaje ustalone wynagrodzenie.

Szczepienia, pandemia, covid, covid-19, koronawirus, iniekcje, szczepionki, zakłady pracy, punkty szczepień, świadczenia gwarantowane, dodatkowa opłata, koszty własne, pracownicy, pracodawcy, weekendy, prawo, Polska,

Sprawa jest mniej oczywista w kwestii zwrotu kosztów za dojazd na miejsce szczepienia, jednak wymagania ze strony niektórych punktów, dotyczące rekompensaty, uwzględniają dodatkową opłatę w wysokości od 5 do 11 złotych od zaszczepionej osoby. Warto przy tym przypomnieć, że możliwość zatwierdzenia szczepień w zakładzie pracy wymaga zgromadzenia, co najmniej 300 chętnych osób, nie trudno wiec przeliczyć, ile w takim wypadku żąda punkt szczepień na tzw. pokrycie opłat.

Problem w tym, iż przepisy nie precyzują kwestii nadwyżkowych opłat ze strony pracodawców i uwzględniają klauzulę, że to na nich nałożony jest obowiązek pokrycia dodatkowych kosztów. Niestety, tym samym daje to możliwość wykorzystania sytuacji dla chcących się wzbogacić, czego dowodem jest m.in. to, iż w kilku przypadkach właścicielom firm udało się wynegocjować niższą opłatę, co najlepiej pokazuje, iż jest to kwestia umowna, uzależniona od wymagań danego punktu. Chyba, że ponoszone, konieczne koszty własne są ruchome, w zależności od ustaleń.

Szczepienia, pandemia, covid, covid-19, koronawirus, iniekcje, szczepionki, zakłady pracy, punkty szczepień, świadczenia gwarantowane, dodatkowa opłata, koszty własne, pracownicy, pracodawcy, weekendy, prawo, Polska,

Należy przy tym też dodać, że w ogólnym ujęciu prawa, praktyka ta nie powinna mieć miejsca, ponieważ szczepienia w ramach walki z pandemią Covid-19 są świadczeniami gwarantowanymi, a polskie prawo nie uwzględnia do możliwości dodatkowych opłat w związku z takowymi świadczeniami.