Creative Suite 4 - "największa premiera Adobe od 20 lat"

Od wprowadzenia programów na rynek (co ma nastąpić w październiku br.) co najmniej do końca lutego 2009 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, w czasie którego wszelkie operacje aktualizacji dokonywane będą po staremu. Dodatkowo producent zapowiedział, że każdy, kto w okresie po 23 września nabędzie pakiet Creative Suite w wersji 3 otrzyma darmową aktualizację do CS4. Termin ten upływa 22 grudnia (w wypadku wersji angielskiej) i 20 lutego (wydanie polskie).

Niestety z pełnoprawnymi testami musimy poczekać do momentu otrzymania finalnych wersji oprogramowania - przed premierą do redakcji trafiły jedynie edycje beta, które przynajmniej w naszym przypadku sprawiały spore problemy już na etapie instalacji, a także później, kiedy chcieliśmy sprawdzić ich możliwości. Photoshop CS4 beta dla Windows na trzy uruchomienia dwa razy zawiesił się przy imporcie pliku (za pierwszym razem JPEG, za drugim - PSD).

Creative Suite 4 - "największa premiera Adobe od 20 lat"

Creative Suite 4 Design Premium/Standard

Być może było to rezultatem zainstalowania programu na dysku innym niż systemowy, co - jak można było wyczytać w dystrybuowanych przez producenta "materiałach informacyjnych - w wypadku systemu Windows XP może prowadzić do problemów podczas uruchamiania. Aplikacja zainstalowana na innym komputerze już na dysku C (także w środowisku Windows XP) zachowywała się bowiem poprawnie.

Nowości

Flagowy produkt CS4, czyli Photoshop został wyposażony w nowe palety. Jedną z nich jest paleta Masks, a drugą - Adjustments, widoczne w prawym panelu programu. Przy wczytaniu pliku lub stworzeniu nowego dokumentu w palecie Adjustments pojawia się zestaw ikon symbolizujących najczęściej wykorzystywane funkcje edycyjne (wśród nich nowe narzędzie Vibrance, odpowiedzialne za korektę nasycenia). Nie jest tym samym konieczne otwieranie odrębnych okien dialogowych dla każdej z funkcji, co więcej wprowadzone w ten sposób efekty są niedestruktywne, czyli nie naruszają oryginału. Paleta Maski jest z kolei tym dla masek, czym Adjustments dla warstw - udostępnia ważne funkcje w jednym miejscu

- możliwa jest zmiana rozmiaru i rozmycia końcówki pędzla malarskiego bądź innego podobnego narzędzia z klawiatury

- płynne powiększenie i zmniejszanie obrazów

- obracanie zdjęcia (funkcja o nazwie Rotate View, odrębna od Transform/Rotate)

- zmodyfikowany mechanizm kadrowania fotografii. Zmiana wymiarów (proporcji) obrazu nie powoduje zniekształceń widocznych na zdjęciu obiektów - zwiększają się za to odległości między obiektami (tzw. inteligentne skalowanie)

- nowe menu - 3D - zawierające funkcje umożliwiające pracę z obrazami trójwymiarowymi (m.in. konwersja warstwy 2D w 3D)

Creative Suite 4 - "największa premiera Adobe od 20 lat"

Photoshop CS4 - zmiany w interfejsie: paleta Adjustments, pliki otwierane na kartach

Warto zwrócić też uwagę na kilka ciekawostek związanych z najnowszym wydaniem Photoshopa:

- Photoshop CS4 dla Windows to pierwsza w pełni 64-bitowa wersja tego programu (wymaga Visty)

- interfejs programu zbudowano w oparciu o karty (rozwiązanie znane np. z przeglądarek internetowych) - ułatwiające dostęp do kolejnych otwieranych w programie plików. Ponieważ aplikacje CS4 są ze sobą zintegrowane, interfejs oparty na kartach spotkamy także poza Photoshopem. Osoby przyzwyczajone do starego wyglądu interfejsu nadal jednak będą mogły z niego korzystać. Dodatkowo, pasek menu zintegrowano z przyciskami skrótów, umożliwiającymi np. zmianę powiększenia obrazu czy zmianę rozmieszczenia otwartych dokumentów

- aplikacja za pośrednictwem menu Windows/Extensions umożliwia dostęp do internetowej usługi Kuler, oferującej dostęp do publikowanych przez internautów zestawów kolorów oraz możliwość tworzenia własnych.

- w program wbudowano wsparcie usługi Adobe Connect (platformy do komunikacji i współpracy projektowej) - za pośrednictwem funkcji Share My Screen można pokazać innemu użytkownikowi, nad czym właśnie pracujemy

Pełny obraz zmian użytkownik programu uzyska wybierając opcję What's new in CS4 z menu Window/Workspace.