CryptoLock 2.01

Darmowy program firmy RTF Software (www.rtsoftware.org) jest narzędziem pozwalającym szyfrować pliki wykonywalne, a tym samym uniemożliwiać nieautoryzowany dostęp do programów na dysku.

Plik jest szyfrowany algorytmem Blowfish i opatrywany hasłem - uruchomienie go wymaga podania kodu, co powoduje doraźne wyekstrahowanie niezaszyfrowanej kopii. Po zamknięciu programu kopia ta jest usuwana i na dysku pozostaje zaszyfrowana wersja.