Ćwierć Europy w Internecie

Według przeprowadzonych przez IDC badań, jedna czwarta obywateli Europy Zachodniej korzysta z Internetu.

Wyniki badań przeprowadzonych przez IDC dowodzą, że Europejczycy z ufnością przyjmują nowe medium, jakim jest Internet. Dostęp do tego medium deklaruje już jedna czwarta obywateli Zachodniej Europy. Najmniej użytkowników Internetu jest we Francji, Włoszech i Hiszpanii, najwięcej w Finlandii, Norwegii, Szwecji i Danii. Raport zatytułowany European Internet and Commerce - Ready for 2000? wskazuje też na to, że na naszym kontynencie wzrasta zapotrzebowanie na bezpłatny dostęp do sieci.

Jak wynika z raportu, większość Europejczyków spędza w Internecie nieco mniej niż godzinę tygodniowo. Spośród osób dorosłych biorących udział w badaniu, aż 5% dokonało zakupu w internetowym sklepie w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Warto przy tym zaznaczyć, że Europejczycy mniej przejmują się szybkością połączeń i ich kosztami, bardziej zaś bezpieczeństwem transakcji internetowych.

Badaniem objęto 10 600 osób w wieku powyżej 15 lat w 12 krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwajcarii, Austrii, Finlandii, Norwegii, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Szwecji i Francji.


Zobacz również