Cyberataki i ich wpływ na ekonomię

Niedawne zamknięcie infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego, Colonial Pipeline, w wyniku ataku ransomware narodziło pytanie: jakie szkody ekonomiczne może spowodować cyberatak, który uniemożliwiłby korzystanie z Internetu przez kilka godzin lub nawet cały dzień?

Merchant Machine, brytyjska usługa do uzyskiwania informacji o płatnościach, podjęła próbę ustalenia szkód ekonomicznych, jakie spowodowałaby utrata Internetu. Ich odpowiedź brzmi następująco: światowa gospodarka straci 2,1 miliarda dolarów na godzinę, a pod 24 godzinach ta kwota wyniesie do 51 miliardów dolarów. Im większa gospodarka kraju, tym większe straty. Stany Zjednoczone osiągnęłyby stratę w wysokości 306,3 milionów dolarów na godzinę lub 7,3 miliarda dolarów po 24 godzinach. W przypadku Chin straty wyniosłyby: około 244 milionów dolarów na godzinę i 5,8 miliarda dolarów po 24 godzinach.

Podobnie najbardziej ucierpią najwięksi detaliści. Amazon straciłby 44 milionów dolarów na godzinę. Co ciekawe, Instagram - wspierany przez reklamy - straciłby jeszcze więcej, bo aż 53 milionach dolarów na godzinę.

Obliczenia wykonano wykorzystując informacje z Netblocks i dzieląc roczne przychody firmy przez liczbę godzin w roku. Takie szeroko zakrojone badania nie uwzględniają praktycznych aspektów, takich jak możliwość sfinalizowania transakcji handlowej w następnej godzinie, dniu lub tygodniu, kiedy połączenie internetowe zostanie przywrócone. Raport jest w istocie przełomem dotyczącym wzrostu zależności od cyfrowych transakcji handlowych - znaczenie Internetu jest niezaprzeczalne, ale są też sieci prywatne, które nie wykorzystują go do realizacji transakcji handlowych.