Cyberataki w centrum uwagi Komisji Europejskiej

Komisja Europejska nakreśliła roboczą strategię walki z cyberatakami i innymi działaniami destrukcyjnymi wymierzonymi w sieci informatyczne w Unii Europejskiej.

Dwa lata temu system poczty elektronicznej parlamentu Estonii został sparaliżowany na pół doby, a banki w tym kraju były zmuszone do działania offline przez cały dzień skutkiem ataku. Podobne ataki miały miejsce na Litwie a także w Gruzji.

Według roboczego raportu Komisji Europejskiej istnieje 10 do 20 proc. prawdopodobieństwo, że telekomy na terenie krajów Unii mogą w ciągu następnych 10 lat doświadczyć większych awarii, których potencjalne koszty szacowane są na około 193 miliardy Euro.

Zobacz również:

  • Sępy krążą nad ofiarami w Turcji. Nie daj się oszukać

Usługi i sieci komunikacji elektronicznej stały się istotnym elementem ekonomii Unii Europejskiej: w 2007 roku 93 proc. firm i 51 proc. obywateli w krajach Unii regularnie korzystało z internetu. W tymże roku, handel elektroniczny w krajach Unii miał 11 proc. udziału w całej sprzedaży, 77 proc. firm korzystało z usług bankowych za pośrednictwem internetu, a 65 proc. z publicznych usług online.

Sieci komunikacyjne podtrzymują funkcjonowanie kluczowych obszarów gospodarki, takich jak dystrybucja energii, dostarczanie wody, transport i inne.

Kraje członkowskie Unii mają odmienne podejścia do problemu przeciwdziałania cyberatakom i innym destrukcyjnym działaniom. Komisja stwierdziła, że niski poziom przygotowania w jednym kraju może zwiększać narażenie innych, a brak koordynacji wśród krajów Unii zmniejsza efektywność środków przeciwdziałania.

Komisja zamierza utworzyć europejski system współdzielenia informacji i alarmów w koordynacji z ENISA (European Network and Information Security Agency. Komisja zamierza także zainicjował debatę na priorytetami długofalowej strategii stabilności internetu.

W roku 2005 Komisja podkreślała potrzebę pilnej koordynacji wysiłków zmierzających do budowania zaufania prywatnych i publicznych instytucji zaangażowanych w komunikację i usługi elektroniczne, a w roku 2006 przyjęła strategię bezpieczeństwa informacji. Obecne działania zmierzać mają do wzmocnienia bezpieczeństwa w obszarze systemów informacji, którego podstawy nakreślono w roku 2006.