Cybernetyczne prawo karne

Szkody spowodowane w światowym przemyśle komputerowym przez wirusy przyśpieszają wprowadzanie do prawa karnego nowych przepisów dotyczących przestępstw elektronicznych.

Straty w przemyśle komputerowym szacowane na około 8 mld USD spowodowane przez wirusa I Love You doprowadziły do ustanowienia na Filipinach (skąd pochodził wirus) nowego prawa, dotyczącego ścigania i karania przestępców komputerowych. Zgodnie z nowymi przepisami karze podlega nie autoryzowany dostęp i ingerencja w system komputerowy lub serwer powodujące uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież danych bez wiedzy i zgody właściciela systemu. Wprowadzenie "wirusów i podobnych mechanizmów", które niszczą, uszkadzają lub zmieniają dokumenty elektroniczne, podlega minimalnej karze grzywny w wysokości 100 tys. filipińskich pesos, czyli około 2316 USD, oraz od 6 miesięcy do 3 lat więzienia.

Przypadek Filipin jest pierwszą tak szybką i radykalną reakcją rządu na przestępstwa komputerowe i stanowi mocny argument dla zwolenników ustanowienia międzynarodowego prawa dotyczącego elektronicznych wykroczeń. Przedstawiciele 41 państw dyskutują obecnie w Strasburgu nad paktem o nazwie Convention on Cybercrime, który ma być podstawą do ustanowienia międzynarodowego prawa internetowego, obejmującego różne formy działalności przestępczej w cyberprzestrzeni. Zgodnie z oświadczeniem Komitetu Europejskiego końcowa wersja projektu paktu ma się pojawić w grudniu 2000 r., a we wrześniu 2001 r. dokument ma być gotowy do akceptacji.

W Stanach Zjednoczonych oddział FBI - National Infrastructure Protection Center - pracuje nad wprowadzaniem i kontrolą nowych przepisów prawnych, dotyczących karania przestępstw komputerowych, szczególnie w krajach, które ich jeszcze nie mają. "Wszyscy mają świadomość, że biznes i technologia znajdują się obecnie w fazie przejściowej, podobnie jak system prawny. Tempo zmian w prawie jest jednak znacznie wolniejsze niż w biznesie i technologii" - stwierdził Randy Picker, profesor prawa na uniwersytecie w Chicago.


Zobacz również