Cybernetyczny wyścig zbrojeń

Rząd Stanów Zjednoczonych opracował plan działania na wypadek wybuchu wojny cybernetycznej.

Bill Clinton i sekretarz obrony USA, William Cohen, podpisali dokument zawierający wytyczne dla armii Stanów Zjednoczonych, dotyczące odpierania ataków cybernetycznych i - w razie konieczności - zezwalające na zaatakowanie w ten sam sposób wroga. Obrona polegać będzie w głównej mierze na kontrataku, który składałby się z masowych, prowadzonych na nie spotykaną dotąd skalę prób zablokowania serwerów wroga poprzez ataki Denial of Service, wprowadzania do wrogich sieci komputerowych niezwykle złośliwych wirusów i umieszczenia w nich koni trojańskich, przechwytujących ważne informacje. Zewnętrzną formą ataku miałaby polegać na zakłócaniu częstotliwości radiowych, służących do przekazywania danych. Według ocen analityków dobrze przeprowadzony atak tego rodzaju jest w stanie całkowicie sparaliżować każde wysoko rozwinięte państwo, w których większość funkcji nadzorczych i monitorujących przejęły systemy komputerowe. Olbrzymim niebezpieczeństwem jest też terroryzm informatyczny - skuteczny atak wymierzony przeciwko systemowi bankowemu lub telekomunikacyjnemu kraju mógłby doprowadzić do kryzysu i załamania się gospodarki państwa.

W związku z oceną zagrożeń rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował się podjąć działania, których efektem będzie stworzenie środków służących do odparcia i przeprowadzenia takiego ataku. Plan działania, noszący nazwę "OPLAN 3600", będzie -według słów generała Edwarda Andersona, odpowiedzialnego za jego przygotowanie - wymagał współpracy z firmami i przedsiębiorstwami cywilnymi na skalę dotąd niespotykaną. Generał zauważył jednocześnie, że Rosja, Chiny, Indie i Izrael prowadzą podobne badania o znacznie wyższym stopniu zaawansowania. Przykład wojny cybernetycznej na niewielką skalę mamy okazję śledzić właśnie teraz. Oprócz starć pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami, jakie codziennie trwają na ulicach miast, bez przerwy trwa też cicha wojna pomiędzy grupami hakerów obu stron, próbującymi sparaliżować serwery przeciwnika i zablokować strony WWW, należące do strony przeciwnej.


Zobacz również