Cyfrowa Telepizza

Telepizza Poland wdraża nowoczesny system telekomunikacyjny, oparty na technologii ISDN, który połączy 60 oddziałów firmy.

Telepizza Poland postanowiła wdrożyć w firmie system łączności wykorzystujący technologię ISDN. Na mocy umowy podpisanej z łódzką firmą BriNet ISDN Systems we wszystkich 60 oddziałach (restauracjach) zainstalowane zostaną routery dostępowe ISDN niemieckiej firmy BinTec Communications. Umowa przewiduje również instalację systemu w 40 kolejnych pizzeriach, które mają powstać do końca 2001 r. Wykorzystanie cyfrowego systemu komunikacyjnego ma zapewnić sprawną wymianę danych pomiędzy warszawską centralą a rozmieszczonymi w całej Polsce restauracjami. Umożliwi to zdalną kontrolę nad lokalnymi oddziałami oraz przyczyni się do obniżenia kosztów działalności firmy.

Kierownictwo Telepizza Poland zdecydowało się na system ISDN, gdyż jest on znacznie tańszy niż łącza dzierżawione, oraz wykorzystanie tzw. wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Ponadto zastosowanie telefonów cyfrowych ISDN pozwoli na dodatkowe ograniczenie kosztów. Przyczyni się do tego dostępna w ISDN funkcja identyfikacji numeru dzwoniącego, co zwolni osoby przyjmujące zlecenie na dowóz pizzy z konieczności oddzwaniania i potwierdzenia zamówienia oraz pozwala odrzucać tzw. zamówienia złośliwe.


Zobacz również