Cyfrowa twórczość

Ulead MediaStudio Pro 5.2 to pakiet pięciu modułów niezbędnych w projektowaniu i cyfrowej edycji wideo.


Ulead MediaStudio Pro 5.2 (MSP) to pakiet pięciu modułów niezbędnych w projektowaniu i cyfrowej edycji wideo.

Podstawą systemu jest Video Editor, w którym odbywa się proces montażu. Interfejs jest intuicyjny, co umożliwia szybki dostęp do poszukiwanych funkcji. Główne okno zawiera widok dwóch ścieżek wideo (VA i VB), ścieżkę efektów (FX) oraz od 1 do 99 ścieżek dodatkowych. Z wyjątkiem ścieżki FX, wszystkim pozostałym towarzyszą odpowiednie ścieżki dźwiękowe. Dzieje się tak dlatego, że zachodzące na siebie fragmenty dźwięku są automatycznie miksowane podczas ostatecznego zapisywania projektu.

Edycja wideo

Cyfrowa twórczość
MSP 5.2 operuje pojęciem podstawy czasu (timeline), względem której układane są sekwencje audio/wideo, ich położenie decyduje o kolejności odtwarzania. Elementom na ścieżkach wideo udostępniono trzy rodzaje widoków. Opcja Filmstrip pokazuje maksimum klatek danej sekwencji, Thumbnail tylko pierwszą i ostatnią, natomiast Filename - nazwę pliku. W przypadku fragmentów dźwięku tryb Waveform pokazuje jego spróbkowaną obwiednię. Kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Properties z dowolnej sekwencji wyświetli listę jej właściwości (czas trwania pliku, zastosowaną kompresję, wymiary, głębię kolorów, prędkość odtwarzania, punkty Mark-In, Mark-Out...). Kliknięcie pustego pola ścieżki uaktywnia opcję Insert, która wstawi dźwięk, obraz wideo, rysunek, tytuł, tło itp.

Elementy kontrolne interfejsu użytkownika "pływają" swobodnie ponad głównym oknem. Są to np. paski narzędziowe ze skrótami do często używanych funkcji, panel nawigatora z kontrolkami odtwarzania, okno podglądu projektu i okno biblioteki danych. Production Library dopasowuje się do potrzeb, tworząc foldery grupujące wszystkie dostępne filmy, animacje, przejścia, filtry audio(13), filtry wideo(59) i wykorzystane zewnętrzne pliki. Jego obecność w innych aplikacjach wchodzących w skład MSP 5.2 ułatwia zarządzanie projektem, można bowiem przenosić je metodą przeciągnij i upuść.

Malarz i muzyk razem

Cyfrowa twórczość
Wersja edytora zawiera ulepszenia i rozwiązania, które skracają pracę nad projektem. Jednym z nich jest rozpoznawanie i współpraca z akceleratorami grafiki, co skutkuje szybszym odświeżaniem miniaturek sekwencji i płynniejszym podglądem. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu budowania końcowego projektu, zastosowanie technologii SmartRender sprawia, że na nowo kompresowane są te fragmenty projektu, które uległy zmianie. Nie ma zatem uciążliwego przetwarzania tych samych fragmentów - sytuacji z którą Premiere 5 może sobie poradzić dopiero za pomocą zewnętrznych wtyczek (plug-in). Pracy programu Video Editor nie trzeba kontrolować na bieżąco, gdyż dzięki opcji BatchRender, może on budować kilka projektów po kolei, bez udziału użytkownika. Zwiększenie wydajności uzyskano przez wykorzystanie technologii ActiveMovie oraz DirectDraw i Direct3D. Jeżeli działanie programu będzie zbyt wolne, można utworzyć zestaw tzw. proxy files, czyli plików, które zapewnią płynną edycję kosztem jakości, rozdzielczości i głębi kolorów, co nie będzie miało jednak wpływu na jakość efektu końcowego. Jeżeli i to nie pomoże, rozwiązaniem będzie zebranie wszystkich plików do jednej paczuszki (opcja File/Package) i przeniesienie ich do lepszego PC.

Nanoszenie napisów

Cyfrowa twórczość
MSP 5.2 Video Editor dysponuje zestawem 107 przejść międzyklatkowych. W 12 kategoriach znajdują się efekty trójwymiarowe, płaskie, mozaikowe, obracające, przesuwające, rolujące, typowo filmowe, itp. Obraz z jednego ujęcia może poruszać się na tle innego obrazu po przedefiniowanych ścieżkach 2D, 3D, cylindrycznych lub sferycznych. Korzystając z dodatkowych ścieżek wideo, można stosować zaawansowane techniki, tj. wycinanie koloru, nakładanie obrazów (blue screen), sumę, różnicę, przenikalność, nakładanie masek i przebarwienia. Funkcjonalny Video Editor może być dalej rozszerzany za pomocą wtyczek KPT 1.0, 2.0, a wkrótce ma współpracować także z nowym standardem wtyczek 32-bitowych.

Imponujące są w MSP 5.2 możliwości zapisu projektu. Video Editor pozwala ustalić prędkość odtwarzania (ilość klatek na sekundę), wielkość ramki, rodzaj kompresji, jej jakość, typ danych (ilość kolorów), częstotliwość występowania pełnych klatek (keyframes) i parametry kadrowania. Przydatna jest opcja efektywnego upakowania ramek do napędu CD-ROM, zwłaszcza przy tworzeniu plików MPEG1.

Do pobierania materiału źródłowego służy moduł Video Capture, który współpracuje z kartą przechwytywania zapisującą dane w formacie Video for Windows lub ActiveMovie. Są tu karty konwertujące sygnał analogowy (FAST AV Master, Matrox Rainbow Runner, miroVIDEO DC20+...) oraz cyfrowe karty DV wykorzystujące standard Firewire (DV Master, miroVIDEO DV100...). Warto zainteresować się programem Video Capture ze względu na jego możliwości kalibracji obrazu. Dwa wskaźniki: Vectorscope przedstawiający barwę i nasycenie oraz Waveform monitor pokazujący poziom jasności i składowe kolorów pozwalają dopasować przechwytywany obraz do nagranych wcześniej próbek kolorów. Zaletą jest możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (interfejsy V-LAN i MCI) oraz opcja Batch Capture, przenoszącą materiał źródłowy do komputera.

Do MediaStudio Pro 5.2 wchodzą Audio Editor służący do przygotowania dźwięku oraz Video Paint - program graficzny do edycji poszczególnych klatek i całych sekwencji. Jest moduł do nakładania napisów (titler), który w MSP 5.2 występuje pod nazwą CG Infinity. Oparty na technice wektorowej, niezależny od rozdzielczości zapewnia doskonałą jakość i trójwymiarowe efekty.

MSP 5.2 ze swoimi zaletami staje się niezastąpiony w ambitnych projektach cyfrowych, będąc równorzędnym przeciwnikiem Adobe Premiere 5.0.