Cyfrowe, bezprzewodowe pióro firm HP i Nokia

HP zaprojektował we współpracy z firmą Nokia "cyfrowe pióro", które komunikuje się z aplikacją interpretującą zapisywane informacje drogą bezprzewodową.

Cyfrowe pióro ma postać prawdziwego pióra atramentowego, które pobiera 100 obrazów na sekundę, zapisując w ten sposób w postaci bitów to co jego użytkownik pisze. Pióro (produkowane przez firmę Nokia) wysyła informacje przy użyciu technologii Bluetooth do telefonu Nokia i stamtąd przez standardową sieć bezprzewodową do serwera.

Rozwiązanie bazuje na aplikacji serwerowej HP Service Controller i zawiera drukarki HP LaserJet oraz oprogramowanie, które przekształca formularze papierowe na cyfrowe. Użytkownik może wypełnić formularz papierowy w odległym biurze i wysłać zapisane na nim informacje drogą radiową, wykorzystując technologię GPRS (General Packet Radio Service), do aplikacji Server Controller.

Każda część systemu wykorzystuje technikę siatki. Drukarki HP drukują na każdym indywidualnym formularzu tło mające postać siatki, po to aby móc mapować lokalizację każdego elementu formularza. Aplikacja Service Controller rozpoznaje siatkę, wykorzystując ją do interpretowania danych odbieranych z pióra.

Dodatkowo każda kopia każdego papierowego formularza nosi niepowtarzalny identyfikator, który ma swoje miejsce na wirtualnej siatce wszystkich formularzy drukowanych w firmie. Siatka ta jest z kolei częścią globalnej wirtualnej siatki, w skład której wchodzą wszystkie formularze drukowane przy użyciu technologii Mobile Forms Initiative. Taka "super" wirtualna siatka zawiera biliony możliwych do drukowania formularzy.

Super siatka została stworzona po to, aby każdy formularz był jedyny i niepowtarzalny. Firma może oczywiście wykorzystać ponownie użyty już identyfikator, jeśli opracowany na jego bazie dokument nie jest już potrzebny i nie będzie dalej przechowywany.

Pióro zawiera miniaturowy akumulator i pamięć, w której można przechowywać 1 MB danych (40 typowych stron maszynopisu), zanim zostaną one wysłane na zewnątrz. Na większości formularzy użytkownik zaczyna pracę dotykając piórem pole "start" i wysyła dane dotykając piórem pole "wyślij". Każde pióro ma niepowtarzalny czterocyfrowy numer identyfikacyjny, któremu towarzyszy hasło.

Obecnie pióro współpracuje tylko z telefonami Nokia, ale w przyszłości będzie się też mogło komunikować z innymi urządzeniami HP, w tym z urządzeniem iPaq Pocket PC h6300.

System (wspierający wiele języków europejskich) jest już dostępny. Samo pióro kosztuje ok. 199 USD, ale właściwie będzie wchodzić w skład pakietów oferowanych firmom.

Cena takiego pakietu (w wersji przeznaczonej dla dużego przedsiębiorstwa - serwer, komplet piór i całe oprogramowanie) ma kosztować 150 tys. USD.


Zobacz również