Cyfrowe prawa autorskie

Międzynarodowe prawo mające na celu ochronę praw autorskich w 'cyfrowej erze' jest bliskie uchwalenia, po tym jak 30 państw włącznie z Japonią i Stanami Zjednoczonymi ratyfikowało porozumienie.

World Copyright Treaty (WCT) opracowane przez World Intellectual Property Organization (WIPO) ma na celu ochronę praw autorskich kompozytorów, artystów, pisarzy i innych twórców, których prace rozpowszechniane są przez Internet lub inne cyfrowe media. 'To wielki dzień nie tylko dla praw autorskich, ale dla całej naszej kultury i przemysłu informacyjnego. Chcemy korzystać z dóbr kulturalnych - słuchać muzyki czy mieć dostęp do filmów w Internecie, ale Internet musi przestać być Dzikim Zachodem, ale stać się rozsądnym, cywilizowanym obszarem wymiany danych. Porozumienie World Copyright Treaty stanowi podstawę tego procesu', oświadczył Jorgen Blomqvist, prezes odziału WIPO zajmującego się prawami autorskimi. Spośród największych państw przemysłowych, do tej pory jednak tylko Japonia i Stany Zjednoczone ratyfikowały WTC; spodziewany jest niebawem akces państw Unii Europejskiej, ale najpierw parlamenty wszystkich 15 krajów członkowskich muszą oddzielnie wyrazić zgodę, a zakończenie tego procesu spodziewane jest w grudniu 2002 roku.

Porozumienie WCT ustala międzynarodowe normy ochrony prac literackich i artystycznych czyli w istocie szerokiej kategorii do której należą książki, programy komputerowe, muzyka, dzieła sztuki i filmy. Projekt aktualizuje uchwalone w 1886 roku prawo 'Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works', które ostatnio zostało zweryfikowane w 1971 roku. Nowy pakt jasno stwierdza, że 'prawo do reprodukcji znane ze świata analogowego odnosi się również do Internetu i cyfrowych nośników - tak więc kopiowanie plików z twardego dysku na serwer, jest reprodukcją'. Starsze porozumienia dotyczące praw autorskich były konstruowane dla mediów tradycyjnych takich jak np. stacje telewizyjne gdzie ktoś decyduje, jakie materiały otrzymuje użytkownik w określonym czasie. 'Wraz z pojawieniem się Internetu sytuacja uległa zmianie, bowiem teraz pojedynczy użytkownik sam wybiera to co chce otrzymać- kwestia tego czy jest to prywatna wymiana danych czy operacje ekonomiczno - handlowe, pozostaje wciąż dyskusyjna'.

Dodatkowe porozumienie Performances and Phonograms Treaty (WPPT)chroni w szczególności prawa własności producentów i wykonawców nagrań dźwiękowych, które aktualizuje istniejącą konwencję z 1961 roku. Póki co 28 z minimalnej liczby 30 państw podpisało układ, a WIPO przewiduje, że WPPT wejdzie także niebawem w życie. Porozumienia nie precyzują jeszcze jednak 'metod nacisku' mających na celu egzekwowanie praw autorskich, ale zarówno WCT i WPPT wymagają od państ sygnatariuszy zaadaptowania odpowiednich metod, co jak przyznaje Blomqvist 'nie jest łatwym zadaniem'. 'W porównaniu z innymi sferami takimi jak piractwo CD i CD-ROM, Internet to bardziej skomplikowana kwestia i ochrona prawna w tej dziedzinie musi być wspomagana przez techniczne systemy zabezpieczające'.

http://www.wipo.int


Zobacz również