Cyfrowo i po polsku

Jednym z kompletnych systemów nieliniowego montażu wideo w cyfrowym formacie DV jest pakiet DVmax polskiej firmy HDP Electronics.

Jednym z kompletnych systemów nieliniowego montażu wideo w cyfrowym formacie DV jest pakiet DVmax polskiej firmy HDP Electronics.

W skład zestawu wchodzi karta, która jest tylko kontrolerem magistrali 1394, bowiem większość funkcji specyficznych do obróbki wideo (z kodekiem na czele) realizowana jest programowo. Kartę wyposażono w trzy porty FireWire, z których w danym momencie aktywny może być tylko jeden, a pozostałe urządzenia muszą być wyłączone, lecz niekoniecznie odłączone. Istotne jest przy tym, że w przeciwieństwie do np. urządzeń USB, urządzenia DV powinny być fizycznie podłączane do portów FireWire (nie tylko karty DVmax) przy odłączonym zasilaniu zarówno samych kamer, jak i komputera.

Cyfrowo i po polsku
Ponieważ zastosowano programową kompresję obrazu, karta DVmax może korzystać ze standardowych sterowników udostępnianych przez Windows 98 SE, ale nie będzie, niestety, współpracować z wcześniejszymi wersjami systemu. Szybki kodek programowy, stosując kompresję tylko 5:1 (im mniejsze kompresja, tym lepsza jakość, ale i większe pliki) jest w stanie ograniczyć strumień danych zapisywanych na dysk do 3.7 MB/s. Parametry te spełniają już dyski UltraDMA 33/66, więc nie jest konieczne stosowanie drogich dysków SCSI. Pracując w trybie PAL, karta bez problemu przechwytuje 25 pełnowymiarowych (720 x 576 dla standardu DV) klatek na sekundę. Dźwięk jest oczywiście zsynchronizowany z obrazem (jest bowiem częścią strumienia DV), a dokładność, z jaką jest zapisywany, wynosi 16 bitów przy dopuszczalnych częstotliwościach próbkowania: 32 kHz, 44.1 kHz oraz 48 kHz.

Oprogramowanie DVmax to dobry polski program DigiLab 3.0 i towarzyszący mu Edytor Strony, które wspólnie tworzą kompletny system cyfrowej obróbki wideo, spełniający oczekiwania większości użytkowników.

Dla tych, którzy dysponują Adobe Premiere 5.1, dostępny jest specjalny zestaw rozszerzeń pozwalający na ścisłą współpracę Premiere z kartą DVmax. Całość edycji można oczywiście przeprowadzić w dowolnym programie do montażu nieliniowego, ponieważ filmy są zapisywane w formacie AVI.

Cyfrowo i po polsku
DigiLab 3.0 ma wiele zalet. Przejrzysty i jednoznaczny interfejs, w którym wszystkie funkcję są dokładnie tam, gdzie należy się ich spodziewać, a całość montażu można wykonać, nie zaglądając do plików pomocy, które skądinąd są starannie dopracowane. Edycja odbywa się w oknie projektu, z regulowaną skalą czasu, trzema ścieżkami wideo, dwiema ścieżkami audio oraz dwiema do nanoszenia efektów i filtrów.

Oprócz zwykłej rejestracji obrazu z kamery DigiLab potrafi także wykonać rejestrację synchroniczną, która pozwala precyzyjnie określić pierwszą i ostatnią klatkę do przechwycenia. Najbardziej zaawansowana funkcja - Batch Capture - przechwytuje wiele fragmentów filmu z różnych miejsc na taśmie, które jednak trzeba wcześniej wskazać podczas odtwarzania - brakuje bowiem funkcji automatycznego wyszukiwania scen. Nie ma za to ograniczenia w długości rejestrowanego filmu, ponieważ gdy tylko wielkość pliku osiągnie 2 GB, utworzony zostanie następny plik, a później kolejne.

Edycję w DigiLabie wspomaga biblioteka 180 efektów (od prostych płaskich po wymyślne 3D), kilkadziesiąt filtrów (parametry obrazu, odbicia, deformacje, zamiany kolorów) oraz mechanizm kluczowania, który umożliwia łączenie obrazów na zasadzie blue-box i nakładanie napisów utworzonych w Edytorze Strony. Edycja dźwięku sprowadza się do modyfikowania obwiedni głośności oraz dodawania i/lub zastępowania istniejących ścieżek własnymi.

Aby zmontowany film nagrać z powrotem na taśmę w kamerze DV, nie trzeba budować pliku wynikowego - film może być odtwarzany bezpośrednio ze skali czasu, a przetwarzaniu ulegają tylko zmienione fragmenty oraz miejsca występowania filtrów i efektów. Dzięki temu, także podczas odtwarzania nie występuje ograniczenie długości filmu (2 GB). DigiLab 3.0 pozwala odtwarzać film w zwolnionym tempie (także do tyłu) oraz precyzyjnie wybierać miejsce na taśmie.

Nagrywanie obrazu na taśmę VHS możliwe jest jedynie za pośrednictwem wyjść analogowych kamery, gdy jest w nie wyposażona i jednocześnie obsługuje dwukierunkową transmisję przez złącze FireWire. Jeżeli kamera nie spełnia ostatniego warunku, często można ją przeprogramować.